Studies at IIK

Student Representatives and Quality Assurance - IIK

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (1.8), Gå til siste versjon.)
Målgruppe: Studenter
Tagger: ie iik

Overview of student representatives and quality assurance at IIK.

KTV: En klassetillitsvalgt (KTV) er valgt inn av egen klasse, og skal være bindeleddet mellom klassen og både studentprogramrådet og Studentrådet IE. KTV-er skal være kontaktperson for sin klasse, og møte på relevante samlinger i regi av instituttet og andre møter arrangert av ITV, PTV og FTV. Ellers skal de bistå medstudenter med problemer som angår studiet og klassen. Dersom det er behov for det har KTV-en ansvar for å velge en ny KTV.

ITV: En instituttillitsvalgt (ITV) er valgt av studentene ved instituttet og representerer studentene ved instituttet. De er bindeleddet mellom student, institutt og Studentrådet IE og jobber for å ivareta studentenes interesser, oppnå godt læringsmiljø og sikre god informasjonsflyt fra instituttet til studentene. 

Student Representatives Trondheim

Role Name Class Contact Period
ITV Ingrid Sørdal Volden 5 ingrisvo@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2020
ITV Praveen Kirubaharan 5 praveenk@stud.ntnu.no Jan 2019 - Des 2019
KTV Emilie Rieber 1 emiliri@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2024
KTV Marie Øseth 2 marioset@stud.ntnu.no Aug 2018 - Jun 2023
KTV Tilde Thorvik 3 tildegt@stud.ntnu.no Aug 2017 - Jun 2022
KTV Sander Strand Engen 4 sandere@stud.ntnu.no Aug 2016 - Jun 2021
KTV Anders Nykås 5 andernyk@stud.ntnu.no Aug 2015 - Jun 2020
Studentkontakt Emilie Rieber 1 emiliri@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2024
Studentkontakt Marie Øseth 2 marioset@stud.ntnu.no Mar 2019 - Jun 2023
Studentkontakt Helene Bolkan 2 helensbo.stud@ntnu.no Mar 2019 - Jun 2023
Studentkontakt Carl Axel Lind 2 calind@stud.ntnu.no Mar 2019 - Jun 2023

Student representatives IIK Gjøvik

  • Kamilla Heggelund (kamilhe@stud.ntnu.no)
  • Ari Kraut (arikk@stud.ntnu.no)

 

Sist oppdatert 08.10.2019

0 Vedlegg
744 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)