Studies at IIK

Student Representatives and Quality Assurance - IIK

Målgruppe: Studenter
Tagger: ie iik

Overview of student representatives and quality assurance at IIK.

KTV: En klassetillitsvalgt (KTV) er valgt inn av egen klasse, og skal være bindeleddet mellom klassen og både studentprogramrådet og Studentrådet IE. KTV-er skal være kontaktperson for sin klasse, og møte på relevante samlinger i regi av instituttet og andre møter arrangert av ITV, PTV og FTV. Ellers skal de bistå medstudenter med problemer som angår studiet og klassen. Dersom det er behov for det har KTV-en ansvar for å velge en ny KTV.

ITV: En instituttillitsvalgt (ITV) er valgt av studentene ved instituttet og representerer studentene ved instituttet. De er bindeleddet mellom student, institutt og Studentrådet IE og jobber for å ivareta studentenes interesser, oppnå godt læringsmiljø og sikre god informasjonsflyt fra instituttet til studentene. 

Student Representatives Trondheim

Role Name Class Contact Period
ITV Ingrid Sørdal Volden MTKOM5 ingrisvo@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2020
ITV Jeanette Tran MTKOM2 jhtran@stud.ntnu.no Jan 2020 - Des 2020
KTV Emilie Rieber MTKOM1 emiliri@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2024
KTV Marie Øseth MTKOM2 marioset@stud.ntnu.no Aug 2018 - Jun 2023
KTV Tilde Thorvik MTKOM3 tildegt@stud.ntnu.no Aug 2017 - Jun 2022
KTV Sander Strand Engen MTKOM4 sandere@stud.ntnu.no Aug 2016 - Jun 2021
KTV Anders Nykås MTKOM5 andernyk@stud.ntnu.no Aug 2015 - Jun 2020
Studentkontakt Emilie Rieber MTKOM1 emiliri@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2024
Studentkontakt Marie Øseth MTKOM2 marioset@stud.ntnu.no Mar 2019 - Jun 2023
Studentkontakt Helene Bolkan MTKOM2 helensbo@stud.ntnu.no Mar 2019 - Jun 2023
Studentkontakt Carl Axel Lind MTKOM2 calind@stud.ntnu.no Mar 2019 - Jun 2023
KTV Sissel-Johanne Aspdal MSTCNNS 2 sissejas@stud.ntnu.no  
KTV Carl Erik Koltveit MSTCNNS 1 carleko@stud.ntnu.no  

Student Representatives IIK Gjøvik

Role Name Class Contact Period
ITV Martin Broch Furunes BITSEC18 martibfu@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2020
ITV Simen Ramberg BDIGSEC19 simenram@stud.ntnu.no Jan 2020 - Des 2020
PTV Marius Mølnvik Øye MIS19 mariusoy@stud.ntnu.no  
KTV Odin Korsfur Henriksen BDIGSEC19 odinkh@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2020
KTV Gaute Klakegg Dvergsdal BITSEC18 gautekd@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2020
KTV (vara) Sondre Breivik BITSEC18 sondb@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2020
KTV Job Nestor Bahner BITSEC17 jobnb@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2020

 

Sist oppdatert 08.10.2019

0 Vedlegg
858 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)