Målgruppe: Studenter
Tagger: ie iik mtkom
Denne siden illustrerer og forklarer studieplanen ved hjelp av emnevegger. Fullstendig, oppdatert og gjeldende studieplan finner du her.

Emnevegg år 1, 2, 3

I løpet av de første tre år er alle emner obligatoriske, og det er ikke nødvendig å ta noen valg.

Årskull 2019 og 2020

3. år vår TTM4115
Design av kommuniserende systemer
TTM4133
Mobile nett og tjenester
TTM4135
Anvendt kryptografi og
nettverksikkerhet
EXPH0004
Examen philosophicum
for nat. og teknologi
høst TTM4105
Aksess- og
transportnett
TTM4110
Pålitelighet og ytelse
med simulering
TDT4160
Datamaskiner
og digitalteknikk
TIØ4252
Teknologiledelse
2. år vår TTM4180
Nettverkshåndtering
TFE4101
Krets- og digitalteknikk
TDT4145
Databaser og
datamodelering
TMA4245
Statistikk
høst TTM4185
Sikkerhet og robusthet
i IKT system
TTM4165
Digital økonomi
TDT4120
Algoritmer
og datastrukturer
TMA4135
Matematikk 4D
1. år vår TTM4200
Datanettverk
TDT4100
Objektorientert
programmering
TFY4125
Fysikk
TMA4115
Matematikk 3
høst TTM4175
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet, intro
TDT4109
Informasjonsteknologi,
intro
TMA4140
Diskret
matematikk
TMA4100
Matematikk 1

Årskull 2018

3. år vår TTM4115
Design av kommuniserende systemer
TTM4133
Mobile nett og tjenester
TTM4135
Anvendt kryptografi
og nettverksikkerhet
EXPH0004
Examen philosophicum
for nat. og teknologi
høst TTM4105
Aksess- og
transportnett
TTM4110
Pålitelighet og ytelse
med simulering
TDT4160
Datamaskiner
og digitalteknikk
TIØ4258
Teknologiledelse
2. år vår TTM4180
Nettverkshåndtering
TFY4125
Fysikk
TDT4145
Databaser
og datamodelering
TMA4245
Statistikk
høst TTM4185
Sikkerhet og robusthet
i IKT system
TTM4165
Digital økonomi
TDT4120
Algoritmer
og datastrukturer
TMA4135
Matematikk 4D
1. år vår TTM4100
Kommunikasjon
- Tjenester og nett
TDT4100
Objektorientert
programmering
TFE4101
Krets- og
digitalteknikk
TMA4115
Matematikk 3
høst TTM4175
Kommunikasjonsteknologi,
intro
TDT4110
Informasjonsteknologi,
intro
TMA4140
Diskret
matematikk
TMA4100
Matematikk 1


 

Emnevegg år 4, 5

Hovedprofiler
Alle studenter velger et av tre hovedprofiler. Valget gjøres i studentweb som en del av vanlig semesterregistrering i høst i år 4. Det er mulig å endre valg av hovedprofil.
Utenlandsopphold
Et flertall av studenter velger å reise utenlands i løpet av år 4. Det anbefales at studiested og planlagte emner avtales på forhånd med studieveileder.
Eksperter i team
Eksperter i team (EiT) er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU.
Komplementære emner
Komplementære emner (K-emner) har som overordnet mål å sette de studieprogramspesifikke fagene inn i en videre sammenheng og å øke forståelsen for og innsikten i andre fagdisipliner. Det må velges 2 slike K-emner. Listen av mulige emner oppdateres hvert år.
Ingeniøremne annet studieprogram
Et ingeniøremne velges fra et annet siv-ing studieprogram, for å bidra til en bredere teknologisk kompetanse. Listen inneholder mest emner fra datateknologi.
Fordypningsprosjekt
Fordypningsprosjekt er et prosjekt som forbereder masteroppgaven. Oppgavestilling kan komme fra studenten selv, fra industri eller veileder ved institutt. Prosjektet må ha en veileder som er fast ansatt ved institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.
Vanligvis vil valgt hovedprofil ha en innflytelse på oppgavestillingen som velges, og hovedveileder kan stille krav om forkunnskap, men det finnes ingen begrensende kategorisering av oppgaver.
Masteroppgave
Masteroppgave er som regel en fortsettelse av fordypningsprosjektet, det vil si samme problemstilling og veileder.

Hovedprofil Nettsystemer

4. år høst TTM4128
Nett- og tjenesteadministrasjon
TTM4150
Nettarkitektur i internett
TTM4158 eller TTM4160
Komplementæremne
vår
VB/VA
VB/VA
Ingeniøremne annet studieprogram
Eksperter i team
5. år høst TTM4502
Kommunikasjonsteknologi,
fordypningsprosjekt
TTM4517
Avanserte tema innen nett og kommunikasjonstjenester - Nettsystemer, fordypningsemne
VB
Komplementæremne
vår TTM4905
Kommunikasjonsteknologi, masteroppgave

Hovedprofil Digital økonomi

4. år høst TIØ4118
Industriell økonomisk analyse
TIØ4120
Operasjonsanalyse, grunnkurs
1 av 2 nettfag: TTM4128 eller TTM4150
Komplementæremne
vår
VB/VA
VB/VA
Ingeniøremne annet studieprogram
Eksperter i team
5. år høst TTM4502
Kommunikasjonsteknologi,
fordypningsprosjekt
TTM4547
Digitale forretningsøkosystemer - Digital økonomi, fordypningsemne
VB
Komplementæremne
vår TTM4905
Kommunikasjonsteknologi, masteroppgave

Hovedprofil Informasjonssikkerhet

4. år høst TTM4137
Informasjonssikkerhet i trådløse nett
1 av 4 sikkerhetsemner: IMT4203, IMT4204, TMA4160, TTM4195, 1 av 2 nettfag: TTM4128 eller TTM4150
Komplementæremne
vår
VB/VA
VB/VA
Ingeniøremne annet studieprogram
Eksperter i team
5. år høst TTM4502
Kommunikasjonsteknologi,
fordypningsprosjekt
TTM4536
Etisk hacking - Informasjonssikkerhet, fordypningsemne
VB
Komplementæremne
vår TTM4905
Kommunikasjonsteknologi, masteroppgave
0 Vedlegg
185 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)