Likestilling -...

Startpakker for kvinner

Startpakker skal bidra til å få opp kvinneandelen på mannsdominerte områder.

Hva er startpakker? #

  • Startpakker for kvinner i fast vitenskapelig stilling på mannsdominerte områder.
  • Ordningen er avgrenset til institutter der kvinneandelen blant fast vitenskapelig ansatte er mindre enn 25 prosent. Det kan søkes om drifts- og utstyrsmidler og lønnsmidler til forskningsassistanse. Maksimum beløp er kr. 300 000.

Hvem kan søke? #

Nytilsatte kvinner i faste vitenskapelige stillinger ved institutter med kvinneandel under 25 prosent (i tilsvarende stillinger).

Slik søker du #

  • Søknaden skal begrunnes.
  • Hvis fakultetet søker startpakker for flere kvinner, skal søknadene prioriteres.
  • Ved tildeling av startpakke, kan du bli bedt om tilbakemelding (for eksempel etter 2 år) om hvordan tiltaket har fungert.
  • Midler som ikke er brukt innen 3 år trekkes tilbake.

Søknaden sendes #

Via instituttleder til fakultet som prioriterer. 

Frister #

Du kan søke om startpakke samtidig med NTNUs øvrige likestillingstiltak. Utlysning i kanalen Alle ansatte.

Utlysningstekster #

Instituttledelsen oppfordres til å bruke NTNUs likestillingstiltak - for eksempel startpakker og mentorprogrammer - i utlysningsteksten til vitenskapelige stillinger.

Status #

Hittil har omtrent 50 kvinner mottatt startpakke.

Kontakt #

Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir kan svare på spørsmål om startpakker for kvinner.

0 Vedlegg
10231 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)