Tilbud for deg med psykiske lidelser

(Videresendt fra Psykiske lidelser)

Har du en psykisk diagnose og trenger tilrettelegging av studiene? Psykiske lidelser kan være så mangt, og tilbudene kan tilpasses etter hva du sliter med. Kom innom, så finner vi en løsning. Her ser du et utvalg mulige tilbud.

English version - Accommodations for students with mental illnesses

Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Finne beste løsning for deg #

Kom innom NTNU Tilrettelegging for en kartleggingssamtale, så finner vi ut hvilke tilbud som kan være aktuelle for deg. Du finner kontaktinfo nederst.

Tilrettelegging av eksamen #

Du kan ha krav på ulike former for tilrettelagt eksamen. Finn søknadsskjema og les mer om tilrettelegging av eksamen. Legg merke til at det er tidsfrister: 15. februar (vår) og 15. september (høst). I spesielle tilfeller kan det også innvilges alternativ eksamensform. Ta i så fall kontakt med NTNU Tilrettelegging for en samtale. Her er eksempler på tilrettelegging:

  • Utvidet tid
  • Eksamen i mindre rom/enerom
  • Tilgang til hvilerom
  • Eksamen på institusjon
  • Alternativ eksamensform

Tilrettelagt lesesalsplass #

Det fins lesesaler med enkelte tilrettelagte arbeidsplasser. Vi har også noen kontorer og lesesalsplasser for studenter som har behov for en fast, tilrettelagt leseplass på campusene Dragvoll, Gløshaugen og Moholt i Trondheim, og på campus Gjøvik.

Hvis du har behov for en tilrettelagt leseplass på en av de andre campusene kan du kontakte NTNU Tilrettelegging eller direkte med Studentservice på campus NTNU Ålesund

Lenkene til søknadsskjemaene under er lagret i skya og er koblet opp til OneDrive.

NTNU Trondheim: http://bit.ly/Soknadtrondheim

NTNU Gjøvik: http://bit.ly/Soknadgjovik

Frister for å søke om tilrettelagt leseplass er 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret. Alle må søke på nytt hvert semester. NB! Viktig at ny dokumentasjon kommer sammen med søknadsskjema. Hvis ikke kan vi ikke behandle din søknad (avslag).

Drøft gjerne behov for tilpasset leseplass i samtale med oss.

Lesesalreglement for individuelt tildelte leseplasser (PDF)

Retningslinjer for innvilgning av tilretteleggingstiltak, lesesalsplass (Word, oppdatert august 2017)

Mentorordning via NAV #

Mentorordningen er et begrenset tilbud for deg som er student ved NTNU. Fom 01.01.17 er dette et tiltak til studenter som fortrinnsvis har utdanningsstøtte via NAV. Har du støtte til utdanning fra NAV kan du ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor. Ordningen til NAV er tidsbegrenset, inntil 3 år. Det er også mulig å ta kontakt med oss i NTNU Tilrettelegging: tilrettlegging@st.ntnu.noVi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

Pensum på lyd #

Lydbøker av studielitteraturen kan være et godt alternativ hvis du leser langsomt. Å lytte til pensum samtidig som du følger med i boka gjør at du stimulerer to sanser samtidig - og tvinger deg fremover i teksten. Dette kan gjøre det lettere å få med deg hva du leser. Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). Universitetsbiblioteket hjelper deg med å produsere dine egne lydbøker på skannestasjoner på biblioteket på Dragvoll og Teknologibiblioteket på Gløshaugen.

Har du dokumentasjon fra logoped eller lignende kan du søke om lånerett/produksjonsrett av lydbøker. Klikk lenken under for å komme til søknadsskjemaet til NLB. Snakk  med NTNU Tilrettelegging hvis du trenger hjelp til å søke om lånerett hos NLB eller ønsker mer informasjon om ordningen med å lage egne lydbøker.

Søknad til NLB om lydbøker

Oppfølgingssamtaler #

Du er velkommen innom for samtale og oppfølging underveis i studiet. Ikke nøl med å ta kontakt om det er ting du lurer på eller har behov for å snakke om. Det er ofte lurt å ta turen FØR situasjonen blir for vanskelig, slik at vi sammen kan få deg inn på et bra spor.

Utsettelser/ekstra tid #

Hvis den psykiske lidelsen din forverrer seg i perioder, kan det være nødvendig å få utsatt frist på obligatoriske øvinger, semesteroppgaver eller laboratorieøvelser. Fagmiljøet avgjør om du får utsatt oppgavefrist. Det kreves legeerklæring, uttalelse fra psykolog e.l. som sier noe om vanskene og behovet for utsettelse. Ta kontakt direkte med aktuell faglærer, ditt institutt eller fakultetet.     

Informere fagmiljøet ditt? #

I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å informere fagmiljøet om din psykiske lidelse. Da vil det også være lettere for fagmiljøet å foreta tilpasninger. NTNU Tilrettelegging kan være med på møte med fagmiljøet hvis det er ønskelig.

Bare litt urolig eller deppa? #

Oppsøk SiTs psykiske helsetilbud hvis du kjenner deg urolig, bekymret eller trist. Da får du snakket med noen, og hvis du trenger andre tilbud kan du få en henvisning til lege. På noen campuser er det også en helsesøster du kan stikke innom og prate med.

Utenlandsstudier #

Ønsker du å studere i utlandet? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

Kontakt #

Vi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

0 Vedlegg
21779 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)