Programvareoversikt

Last ned programvare for ansatte

NTNU IT tilbyr programmer til bruk i forskning og undervisning. Disse er tilgjengelig for hele NTNU – for både ansatte og studenter – også på ansattes private maskiner. Her får du mer informasjon om programvaretilbudet, og hvordan du får tak i dem. 

English version - Download software for employees

Ser du etter noe annet eller vil vite mer om et program? Temaside om Programvare | Sider merket med programvare

Hva kan du få? #

Som ansatt på NTNU får du tilgang til en god del  programvare.

For en oversikt over innkjøpte program som alle kan få, se Temasiden om programvare. Disse sidene inneholder for hvert program informasjon bl. annet om hva slags avtale NTNU har, hva som er nyeste utgave og lenke til nettside om hva som er nytt i nyeste utgave. Det er også  lenker til leverandørens nettsted og til nettsider om  hva en kan bruke programmet til og  hvordan bruke programmet.  Hvis du er spesielt på jakt etter programvare for matematikk og statistikk, se også: Programvare for matematikk og statistikk til NTNU

For de fleste av disse programmene er avtalen slik at det ikke er begrensning på hvor mange som kan installere og bruke programmet (en  ubegrenset lisens – en "site license"). Maskina må ikke være tilknyttet nett når slike program brukes.

For noen program er det kjøpt inn et antall lisenser som kan brukes samtidig – disse administreres av en lisenstjener. Maskina må være tilkoplet NTNUs nett og lisenstjeneren når et slikt program brukes.

Vilkår #

  • Programmene kan kun benyttes til akademisk arbeid – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.
  • Disse programmene kan også installeres på private maskiner og brukes mens en er ansatt.
  • Noen program må kjøpes til hver og en. Det er  gunstige priser for undervisningsinstitusjoner.
  • Noen fagprogram kan kun brukes ved bestemte institutt eller fakultet. For å få tilgang til disse, må du kontakte din faglig lokal IT-ansvarlig.

Hvordan får du tak i programvaren? #

Programmene distribueres via flere kanaler:

  1. Bruk Software Center (programvaresenteret) på maskiner driftet av NTNU IT (velg ikonet Software Center på skrivebordet ditt). Denne portalen inneholder programvare for ulike oppgaver, ikke bare faglige. Den inneholder også gode gratisprogram.
  2. Bruk din nettleser, og gå til software.ntnu.no (Progdist i en nettleser)
  3. Koble til Progdist - NTNUs programvaretjener. Ved å koble opp mot denne tjeneren som nettverkstasjon kan du installere program direkte eller laste dem ned (kopiere dem) til din maskin og så installere dem.

Software.ntnu.no #

Programmer  er tilgjengelig  gjennom tjenesten software.ntnu.no. Denne  kan du benytte uten at du må være tilknyttet NTNU sitt internett. Du må logge seg inn med det brukernavnet og passordet du har ved NTNU.

Programvare for  både  Windows, Mac og Linux er tilgjengelig på denne måten.

 Slik henter du programmene til din maskin og installerer:

  1. Gå til https://software.ntnu.no. Hvis du blir spurt om brukernavn og passord, bruker du  ditt NTNU brukernavn og passord. Da kommer du til en nettside som viser hvilke program du kan velge.
  2. Klikk på navnet til det programmet du vil ha. Da kommer du til en nettside hvor du finner  informasjon om programmet – om hvordan du installerer det, lisenskoden du skal bruke og lenker til videre informasjon om programmet og bruk av det. Under «Se alle versjoner» velger du om du skal ha programmet til en Windows, Mac eller Linux maskin og hvilken utgave av programmet du skal ha. Ved å klikke på «Last ned», overføres en «pakke» med programmet til din maskin.
  3. Programmet installeres ved å klikke på filnavnet til filen som er overført. Før bruk må programmet lisensieres – les det so står under overskriften Lisens i informasjonen på nettsiden for programmet. Der er lisenskode eller en adresse til en lisenstjener.

Husk på å slette den overførte filen etter installasjonen.

Nettverkstasjon Progdist #

Progdist er nettverksstasjon tilgjengelig over NTNUs nettverk. Det vil si at du har tilgang til Progdist om du er på NTNUs kablede eller trådløse nett, i en SiT-studentby eller er logget på VPN. For informasjon om det trådløse nettverket som er  tilgjengelig ved NTNU, se artikkelen om trådløst nett. For å koble deg til Progdist, se fremgangsmåtene under

Operativsystem Nettverksbane Hvordan koble seg til
Windowsprogdist.ntnu.no\progdistFremgangsmåte Windows
Mac OS Xsmb://progdist.ntnu.no/progdistFremgangsmåte Mac OS X
Linuxsmb://progdist.ntnu.no/progdistFremgangsmåte Linux

Oppgi ditt NTNU-brukernavn og -passord, og "win-ntnu-no" som domene.

Ved installasjon av et program: Installasjonsinstrukser og lisensinformasjon er i Lesmeg.txt-filen som ligger i samme mappe som programvaren.

Vi anbefaler  at du kopierer over installasjonsfilen du trenger,  evnt. eventuelt hele mappen med installasjonsfil og  filer som brukes under installasjonen, til din lokale maskin først og deretter installerer fra denne lokale kopien.

MERK at det ikke er sikkert at siste utgave av programmene er tilgjengelig i Progdist. Du vil finne eldre utgaver av programmer og program og programtillegg som ikke er tilgjengelig i software.ntnu.no.

Hovedkategoriene i Progdist #

Campus #

Her er programmer som alle, både studenter og ansatte, kan ta i bruk gratis. Disse programmene er tilgjengelig i software.ntnu.no.Merk at det er programmer som bare kan hentes fra Progdist ved å ha Progdist som nettverkstasjon.

Betal #

Her er programvare enkeltseksjoner har finansiert, og som kun ansatte ved de gjeldende seksjonene kan bruke. Betal inneholder også program som må betales for hver installasjon – som program fra Adobe, og program som studenter ikke kan få. Ta kontakt med orakeltjenesten hvis du ønsker å bestille program under Betal.

Lisensiering #

De fleste programmene kan en bruke uten at maskina må være tilknyttet NTNUs nett  – det er en såkalt frittstående installasjon. Dette er programmene hvor en har en ubegrenset lisens ("site license"). For noen program er det en lisens for et begrenset antall samtidige brukere. Antallet administreres av en lisenstjener, og maskina må være tilknyttet NTNUs nett når en bruker et slikt program.

Lisensiering av et program skjer ved hjelp av en lisenskode. En kan få spørsmål om koden under installasjon eller når programmet startes første gang. Det kan enten være en kode – en lisensnøkkel – som direkte gir tillatelse til bruk eller en aktiveringskode. Med aktiveringskoden henter en den endelige lisensnøkkelen over nettet hos programleverandøren. Denne nøkkelen blir installert automatisk.  Da må maskina være på nett under installasjonen. På denne måten har leverandøren bedre kontroll med lisensieringen av sitt program. Dette er blitt mer og mer vanlig.

Ved bruk av lisenstjener legger en inn en adresse på NTNUs nett til tjeneren.

Lisensieringstype, lisenskode og installasjonsveiledning er i informasjonen om programmet i software.ntnu.no og i Lesmeg-filen  i programmets mappe på Progdist.

Programfarm #

Programfarm er en tjeneste hvor du kan knytte deg opp mot en maskin (en server) ved NTNU IT og kjøre Windows-program på den fra din maskin. Derved slipper du å installere programmet selv, du får tilgang til flere program og du kan bruke tjenesten både fra  PC,  Mac, Linuxmaskin, nettbrett og smarttelefon. En trenger ikke være tilknyttet NTNU sitt intern-nett for å bruke denne tjenesten. Du logger deg inn med ditt NTNU brukernavn og passord.

I Programfarm finner en program både for administrativt og faglige bruk, og flere program enn i Progdist.

Det er programmer i Progdist som ikke er i Programfarm, og det er faglige oppgaver som er så omfattende at de ikke kan utføres på Programfarm – en må benytte programmet på sin egen maskin.

Kontakt #

For assistanse ta kontakt med Orakeltjenesten.

Hvis du har forslag til å forbedre denne brukerveiledningen, send det til orakel@ntnu.no

0 Vedlegg
56906 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)