Installere NTNU-skriver i Linux

(Videresendt fra Installere skriver i Linux)

Hvordan skrive ut på NTNU-printere med Ubuntu Linux.

English version - Installing printers in Linux

Temaside om utskrift og kopi | Sider merket med utskrift

Du må være på NTNU-nett for å skrive ut, enten med VPN, trådløst eller kabelnett.

Printere for studenter #

Liste over printere for studenter

Attributter og spesialfunksjoner. Listen viser også hvilke tilgangskrav som eksisterer for å ha tilgang til rommet printeren befinner seg på. 

Utskrift fra Ubuntu med Unity #

For Ubuntu 16, se lenger ned på siden.

Denne fremgangsmåten er testet i Ubuntu 14.04 LTS, og alle screenshots er fra denne versjonen.

 • Gå til adressen http://localhost:631/admin i din nettleser. Dersom den spør om brukernavn og passord, er dette dine brukernavn og passord på maskinen din.
 • Klikk på Add Printer.
 • Velg Windows Printer via SAMBA, klikk Continue :


 • Komplettér rubrikken "Connection" med navnet på utskriftstjeneren, som er "followprint.win.ntnu.no", og navnet på skriveren, som du har funnet i artikkelen Printere for studenter.  F.eks. "smb://WIN-NTNU-NO/followprint.win.ntnu.no/ntnuprint-ricoh". Avslutt med å klikke på Continue://
 • Gi printerkøen et meningsfylt navn, og en beskrivelse. Klikk Continue:
 • Velg Generic under Make, velg Generic Postscript Printer Foomatic/Postscript (recommended), klikk Add Printer:
 • Nå skal du fortelle driveren hva slags funksjoner printeren har. Velg Double-Sided Printing (Long Edge), klikk Set Default Options:
 • Nå er skriveren lagt til, men for at vi skal få autentisert med brukernavn og passord trengs enda noen steg.
 • Send en printjobb til den nye skriverkøen, høyreklikk på printerikonet i menylinjen og velg den nye utskriftskøen. Vinduet som kommer opp ligner på følgende:
 • Høyreklikk på utskriftsjobben, velg Authenticate.
 • I vinduet som så kommer opp, fyll inn "WIN-NTNU-NO/brukernavn". Hak av for Remember Password.
 • Neste utskriftsjobb vil da huske passordet ditt.

Ubuntu 16.04 #

På Ubuntu 16.04 må du bruke kontrollpanelet. Klikk tannhjulet i hjørnet, velg "System settings...", "Printers" og "+ Add".

Trykk "Network printer"

Velg "Windows Printer via SAMBA".

Fyll inn følgende bak "smb://": WIN-NTNU-NO/followprint.win.ntnu.no/ntnuprint-xerox Velg "Set authentication detils now".

Fyll inn NTNU brukernavn og passord.

Trykk "Forward".

Velg "Generic" og trykk "Forward".

Velg "Postscript", og behold den foreslåtte driveren. Trykk "Forward".

Gi skrivertilkoblingen navn. Det over er forslag. Trykk "Apply".

Trykk "Cancel" og redd regnskogen.

Har du koblet opp flere printere kan du høyreklikke printerikonet og velge "Set As Default" for å angi den som standardprinter:

Problemer #

 • Sjekk at du har nok penger igjen på utskriftskvoten din.
 • Sjekk at du er på enten kablet NTNU-nett, trådløs (eduroam) eller VPN.
 • Noen ganger dukker ikke autentiseringsboksen opp automatisk, når en legger til printeren er det da mulig å bruke smb://WIN-NTNU-NO/<USERNAME>:<PASSWORD>@WIN-NTNU-NO/followprint.win.ntnu.no/printerqueue .
 • Noen sider skrives ut opp-ned, og/eller skrives ut med et oppsett som er annerledes enn spesifisert. Dette kan skyldes imkompatibilitet med driveren, og løses ved å laste ned og bruke ppd-fil for tilhørende skrivermodell fra https://www.openprinting.org/printers.

Relatert #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

16 Vedlegg
20462 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)