Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet omfatter sikkerhet ved all behandling av informasjon, uavhengig av verktøy og metoder. In English: Information security

Ser du etter noe annet? Temaside om IT-hjelp | Sider merket med IT-sikkerhet

Styrende dokumenter #

Disse dokumentene beskriver ledelsens formål med informasjonssikkerhet, og hvilke konkrete mål NTNU har for sikkerheten.

Rutiner og reglement #

Se rutiner for hele NTNU og forslag til lokale rutiner for informasjonssikkerhet.

Personopplysninger #

Skal du håndtere personopplysninger ved NTNU må du følge noen vedtatte rutiner.

Klassifisering  #

All informasjon som behandles ved NTNU skal klassifiseres. Klassifiseringsnivåene er:

  • Åpen
  • Intern
  • Fortrolig
  • Strengt fortrolig.

Les mer i kapittel 3 i Prinsipper for informasjonssikkerhet ved NTNU.

Sikkerhet på mobile enheter #

Sikre dine mobile enheter (telefon og nettbrett) slik at innholdet ikke havner hos uvedkommende. Les hva du må gjøre for å ivareta kravene til informasjonssikkerhet for mobile enheter.

Rettighetsbeskyttet materiale #

Står du i fare for å bryte reglene for behandling av rettighetsbeskyttetmateriale?

Informasjonssikkerhet - alles ansvar #

Du som bruker er sentral for å opprettholde sikkerhetsnivået. Det er viktig å ha kjennskap til hva som virker inn på sikkerheten, og det er ditt ansvar å ta hensyn til dette. For en vanlig bruker kreves det normalt ikke dybdekunnskap. Det viktige er bevissthet om din egen rolle når det gjelder sikkerhet, og kjennskap og kunnskap om hva du bør gjøre, ikke bør gjøre og hvorfor. Du finner nyttige lenker under Se også. Snakk med din brukerstøtte eller andre ressurspersoner.

Trafikkbegrensning i studentby #

Se: Trafikkbegrensning i studentby


Se også #

Kontakt #

Generelle spørsmål og henvendelser: Seksjon for digital sikkerhet

4 Vedlegg
28735 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)