Blackboard valgt som fremtidig e-læringssystem

Her er meldingen som gitt ut til alle ansatte og studenter nettopp. Vi jobber med engelsk oversetting.
– Republisert fra: Alle studenter. Skrevet av: Jan Erik Kaarø

"Blackboard" blir fra høsten 2017 det nye e-læringssystemet (eLS) for studenter og faglærere ved NTNU, og erstatter da Itslearning og Fronter. - Vi har nå valgt fremtidens plattform. Dette blir lokomotivet i digitaliseringen av læringsaktivitetene våre, sier en meget fornøyd prorektor Berit Kjeldstad.   


Hun har ledet styringsgruppa for anskaffelsesprosjektet og er glad for at det nå er tatt en avgjørelse basert på en meget grundig prosess. 


-  Vi valgte det verktøyet som blir best for brukerne, og som møter NTNUs fremtidige behov. Aller viktigst i vurderingen var det å finne fram til systemet med de beste egenskapene, f.eks åpenhet, fleksibilitet og brukervennlighet. Blackboard scorer samlet sett best på dette blant de aktuelle leverandørene . 

Tabellen under viser hvordan de fire systemene som var med i finalerunden ble vurdert mot hverandre.

Blackboard er ikke billigst, men totalt sett blir kostnaden for det fusjonerte NTNU ca. 75 prosent lavere per år enn før. 

Hva er Blackboard?

NTNU har stilt strenge krav til systemets egenskaper i kravspesifikasjonen, og det læringssystemet som innføres høsten 2017 vil inneholde forbedringer i forhold til det som dagens kunder bruker. 


Blackboard er den største leverandøren av e-læringssystemer i USA og er også utbredt i andre deler av verden. I Norden brukes systemet blant annet av Aarhus universitet og Syddansk universitet i Danmark. Systemet har over 20 millioner brukere på verdensbasis og brukes som webløsning på både pc og i app på mobil/nettbrett.

Det vil senere bli gitt en grundig presentasjon av Blackboard på campus. Tid og sted kunngjøres på Innsida. 

Grundig vurderingsprosess  

NTNU har denne gangen ført forhandlinger underveis med leverandørene som leverte tilbud, for å forsikre seg om at alle fullt ut har forstått NTNUs kravspesifikasjon og at NTNU har forstått alle tilbudene.
Fremtidige NTNU-brukere av systemet har blitt trukket enda tettere inn i vurderingen. I alt 35 studenter og ansatte fra Trondheim og Ålesund har vært med på å evaluere systemene. 

- Valget er godt. Blackboard er leverandøren med det beste produktet, noe som kommer oss brukere til gode. Dette legger til rette for at vi nå kan benytte andre undervisningsformer enn tradisjonelle forelesninger. Det gjør det også mulig å se på hvilke vurderingsformer som blir brukt, og gjør det enklere å ta i bruk delvurderinger gjennom semesteret, sier Stein Olav Romslo som har vært med på evalueringen. Romslo er student i Trondheim, på lektorutdanningen i realfag. 

Professor Aslak Steinsbekk ved Det medisinske fakultet i Trondheim og prosjektleder for e-læring i Ålesund, Kari Anne Flem Røren, er også begge fornøyde - både med anskaffelsesprosessen og med systemet som til slutt ble valgt: 

- Det er helt klart at det er den beste løsningen som ble valgt. Systemet ser ut til å fungere på en enkel måte slik som vi er vant til, samtidig som den gir oss nye muligheter som blir spennende å ta i bruk, sier Steinsbekk. 

Fra venstre Stein Olav Romslo, Kari Anne Flem Røren og Aslak Steinsbekk. 

Lokal læringsstøtte 

Det er pekt ut et team av lokale læringsstøttekontakter som skal være med på å støtte faglærere og studenter ved overgangen til det nye systemet. Læringsstøttekontaktene skal også bistå med alternative undervisnings- og vurderingsformer, digital eksamen og bruk av Office 365 og andre samhandlingstjenester. Det vil bli lagt mye arbeid i å utnytte de nye mulighetene som Blackboard åpner for.


Faglærere vil få hjelp til å overføre aktuelle data fra dagens system til Blackboard. Det blir ikke automatisk overføring av alt innhold.  

Tidsplan og pilotmiljøer

  • Det blir gjennomført to pilotperioder med utvalgte miljøer – høsten 2016 og våren 2017. Vil du være med som pilotbruker/pilotmiljø? Meld din interesse allerede nå til prosjektleder Vegard Stuan. 
  • Alle får tilgang til systemet senest våren 2017, slik at det blir god tid til overføring av data og forberedelser
  • Det blir laget en plan for kursing og opplæring
  • Hele NTNU skal ta i bruk systemet høstsemesteret 2017. Itslearning og Fronter slås da av. 


Selv om NTNU nå formelt har gjort sitt valg kan ikke kontrakten med Blackboard signeres med det samme. Reglene for offentlige anskaffelser krever at det er en karensperiode ("fredningsperiode") før kontrakt kan signeres, og denne perioden gir konkurrentene tid til å etterprøve prosessen hvis de mener at det har blitt gjort feil. Etter karensperioden kan kontrakten inngås og forberedelsene til å implementere Blackboard kan starte for alvor.

Hold deg oppdatert

 

Relatert lenke