Campus - fem idéforslag videre i konkurransen

Fire idéforslag er valgt ut av fagjuryen til å gå videre i idékonkurransen om campus: "Uptown Downtown", "Veien videre", "JUHU NTNU" og "Vitenveit". Folkets favoritt ble "inPUT". 

Les fagjuryens rapport

 

Fire idéforslag valgt ut av juryen

Av de 36 idéforslagene som ble stilt ut på NTNU, har juryen valgt ut fire forslag. Uptown Downtown, Veien videre, JUHU NTNU og Vitenveit skisserer ulike løsninger for utviklingen av NTNUs campus. Juryen mener disse oppfyller kriteriene, er mest gjennomførbare og har størst potensiale for videreutvikling. 

Det er viktig at man i denne tidlige fasen ikke låser seg i en bestemt konseptuell løsning, men å fortsatt være åpen for nye muligheter i konkurransens trinn B, påpeker juryen.

Se idéforslagene:
Uptown Downtown, Veien videreJUHU NTNU og Vitenveit (pdf).

 

Folkets favoritt: inPUT

I samarbeid med Adressa fikk folket mulighet til å stemme på sin favoritt. Her var det inPUT som gikk til topps med flest stemmer. Dette idéforslaget går videre til trinn B sammen med juryens valg.

Trinn B starter opp 13. februar, med innleveringsfrist 7. april. Resultat av konkurransen offentliggjøres 15. mai 2017.

 

Kontakt

Merete Kvidal, prosjektsjef campusutvikling NTNU: 95263887 | merete.kvidal@ntnu.no 

Relatert lenke