Felles uttalelse om Horizon 2020 / Position paper about Horizon 2020

Bilde fra forsiden på den felles uttalelsen fra rektorene.

Horizon 2020: Felles uttalelse fra rektorene ved Norges universiteter

– Forskning sikrer Europas framtid, derfor må EU satse på høy kvalitet. Det er hovedbudskapet når rektorene ved de norske universitetene har sendt et felles innspill til EU-kommisjonen, i forbindelse med Horisont 2020s midtveisevaluering.

Innspillet gir fem beskjeder:

  1. Vi ønsker en fortsatt vektlegging av fremragende forskning
  2. Vi ønsker en bedre balanse mellom markedsnær forskning/innovasjon og forskning på middels TRL-nivå med en forskyvning mot sistnevnte
  3. Vi ønsker en økning i finansieringen til samarbeidsprosjekter
  4. Vi ønsker en bedre integrering av samfunnsfag og humaniora
  5. Vi ønsker mer samarbeid med partnere utenfor Europa

Les innspillet fra rektorene (pdf)


 

English:

Horizon 2020: Position paper from the rectors of Norway's Universities

– We are dedicated to contributing to the success of Horizon 2020; participation in the European framework programmes is indeed a key priority in our institutional strategies. In this regard, we wish to contribute to the interim evaluation of Horizon 2020 and in the preparation of the next framework programme for research and innovation by sharing some concerns as well as by pointing out opportunities for improvement.

  1. Europe will benefit if Excellent Science continues to be a cornerstone of Horizon 2020 and future framework programmes
  2. Europe will benefit from a better balance between basic research and innovation
  3. Europe will benefit from sufficient and sustainable funding levels of collaborative science
  4. Europe will benefit from a better integration of the social sciences and humanities disciplines in Societal Challenges
  5. Europe will benefit from more international collaboration with the best researchers in the world

Read the position paper (pdf)

Relatert lenke