NTNUs litteraturpris 2017

NTNUs skjønnlitterære pris deles for første gang ut i år under Trondheim litteraturfest i oktober.

Formålet med NTNUs litteraturpris er å anerkjenne et norskspråklig, skjønnlitterært eller faglitterært verk skrevet av en nålevende forfatter med tilknytning til Trøndelag. Den er også ment å skulle stimulere interessen for litteratur, så vel skjønnlitterær som faglitterær, og synliggjøre og utvikle litterær virksomhet knyttet til vår region. Verket må være utgitt i løpet av de to foregående år (for årets tildeling i 2015/2016).

Prisen er på 20 000 NOK, samt et diplom. Den alternerer årlig mellom et skjønnlitterært og et faglitterært verk. I 2017 går prisen til et skjønnlitterært verk.

Prisen blir tildelt på grunnlag av kvalitet, og etter kriterier som juryen ser som særegne for hver av sjangrene. Kriterier som originalitet og individuelt særpreg vil være sentrale for begge sjangre. Prisen kan gå til så vel kjente forfattere som til forfattere som ennå ikke har et etablert navn blant publikum.

En jury bestående av 5 personer vurderer priskandidatene.

Juryen nominerer selv, men publikum kan også sende inn forslag til kandidater som de mener fortjener prisen. 

Kort begrunnelse legges ved på e-post, som sendes til:

knut.fagerbakke@ntnu.no

Relatert lenke