Næringslivet tjener på samarbeid med NTNU

NTNU har for første gang fått analysert hvilken effekt samarbeidet med næringslivet har. Bidrar samarbeidet til å øke bedrifters verdiskapning?

Les hele rapporten her

Analysen fra Damvad Analytics viser at selskaper som har samarbeidet med NTNU har hatt større vekst i omsetning, sysselsetting og investeringer i forhold til andre sammenliknbare selskaper.

Selskap som har samarbeidet en gang med NTNU har hatt:

  • 30 prosentpoeng mer vekst i omsetning (etter 5 år)
  • 6,5 prosentpoeng mer vekst i sysselsetting (etter 5 år)
  • 18 prosentpoeng mer vekst i investeringer (etter 3 år)

Selskap som har samarbeidet flere ganger med NTNU har hatt:

  • 34 prosentpoeng mer vekst i omsetning (etter 5 år)
  • 9 prosentpoeng mer vekst i sysselsetting (etter 5 år)
  • 29 prosentpoeng mer vekst i investeringer (etter 3 år)

Se mer om hvordan analysen er gjennomført nederst i denne artikkelen.

Trøndelag flinkest, Østlandet god nummer to

Et annet spennende funn er at Trøndelag er flink i å bruke NTNU som utviklingspartner – 48 % av samarbeidspartnerne befinner seg i Trøndelag med Østlandet som en god nummer to med 39 %.

Bedrifter som NTNU samarbeider med kjennetegnes ved at de:

  • er kunnskapsintensive (har høyere andel høyt utdannede ansatte)
  • har høy andel eksport
  • omsetter over to ganger med enn bedrifter generelt (834 000 mot 389 000).

Har samarbeidet om 10 000 prosjekt

Analysen har sett på samarbeid i perioden 2005-2015 og totalt har NTNU samarbeidet med næringslivet i over 10 000 prosjekt fordelt på 1 200 unike norske selskap og om lag 760 internasjonale selskap. Analysen skiller mellom Oppdrag (FoU-kjøp), Samfinansierte FoU-prosjekt, Offentlige FoU-prosjekt og sampublisering.

Rapporten viser at NTNU samarbeider med selskaper i alle bransjer. NTNU samarbeider ikke bare med de store selskapene, men har også omfattende samarbeid med små selskap med under 30 ansatte.

Størrelse Samarbeidspartnere Privat sektor generelt
Selskapets størrelse og samarbeid med NTNU
Mikro 34.2% 91,6%
Små 16.0% 6,1%
Medium 30,6% 2,1%
Store 19,2% 0,2%

 

 

Om analysen

Damvad Analytics har i samarbeid med NTNU utført en økonometrisk analyse av hvordan forskningssamarbeid med NTNU påvirker selskapers utvikling. Forskerne brukte selskapsdata for perioden 2005-2015 fra NTNUs regnskap, Forskningsrådet og SSB for å se om de kunne se noen signifikant forskjell i utviklingen hos selskap som har samarbeidet med NTNU og en kontrollgruppe av sammenliknbare selskap som ikke hadde samarbeidet med NTNU.

Kontrollgruppen hadde i utgangspunktet samme antall ansatte, eksporttilbøyelighet, kapitalintensitet, utdanningsnivå, veksttakt og næringsvirksomhet som de selskapene som samarbeidet med NTNU.

Resultatet som ble presentert først i artikkelen, viser at man fant en signifikant positiv effekt i selskapenes utvikling i årene etter at NTNU-samarbeidet ble inngått. Den positive effekten var sterkest for selskaper som hadde samarbeidet flere ganger med NTNU.

Relatert lenke