Fronter og itslearning er nå avviklet ved NTNU / Fronter and itslearning are now closed at NTNU

Fronter og itslearning er nå avviklet ved NTNU. Blackboard Learn er NTNUs nye e-læringssystem og tas i bruk av alle fra høsten 2017. Informasjon om dette er tidligere gitt på Innsida til ansatte og studenter samt i e-post sendt 6. april til alle studenter.

Materiale som du har lastet opp eller skrevet direkte i itslearning eller Fronter er ikke lenger tilgjengelig. 

Dette betyr at ALT materiale (innleveringer, presentasjoner, emnebeskrivelser, prosjekter, oppgaver, tester, eksamensoppgaver, besvarelser, kompendier m.m.) som du har lastet opp eller skrevet direkte i itslearning eller Fronter, ikke lenger er tilgjengelig. 

Dersom du er student, og har behov for fagstoff/pensumlitteratur i forbindelse med gjennomføringen av et emne/ny eksamen, kan løsningen være å kontakte en medstudent eller det aktuelle instituttet eller faglærer.

Vi ønsker alle lykke til med Blackboard!

Vennlig hilsen,
NTNU
Berit Kjeldstad
Prorektor for utdanning

 


Fronter and itslearning are now closed at NTNU

Fronter and itslearning are now closed at NTNU. Blackboard Learn is NTNU’s new e-learning system. Blackboard will be in full use from the semester starting fall 2017. Information about this has been published at Innsida to all employees and all students. An email was sent directly to all students on 6 April.

Material that has been uploaded or written directly into itslearning or Fronter is no longer available.

This means that ALL material (assignments, presentations, course descriptions, projects, tasks, tests, exams, answers to assignments, compendiums etc.) which have been uploaded or written directly into itslearning or Fronter, is no longer available. 

If you are a student and need course material to take an exam, the solution might be to contact another student or the relevant institute or teacher.

We wish all a good start with Blackboard!

Kind regards,
NTNU
Berit Kjeldstad
Pro-Rector Education

Relatert lenke