Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Testside - Tilrettelegging

For studenter

NTNU Tilrettelegging er her for deg som strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer.

Viktige frister

Noen av NTNU sine tilretteleggingstiltak har søknadsfrister. Det gjelder tilrettelagt eksamen og tilpasset leseplass:

  • 15. september (høst)
  • 15. februar (vår)

Hvem skal jeg kontakte?

Har du behov for tilrettelegging av undervisning, utvidede oppgavefrister, eller trenger å ta studiet over lengre tid?

Ta direkte kontakt med studieveileder ved ditt studieprogram.

Alle søknader om tilrettelagt eksamen skal sendes til Eksamenskontoret for saksbehandling. Forslag til eksamenstilrettelegging finner du under mulige tilretteleggingstiltak (hvor går den lenka?). Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål, eller ønsker å drøfte muligheter for andre tiltak.

 Veiledning

Ta først kontakt med din studieveileder på studieprogrammet for å finne ut hva dine behov og muligheter for tilrettelegging er. 

Bestill veiledning hos oss 

 Kontakt oss

Vi ber deg om ikke å oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).