Testside - Beredskap

Beredskapsplaner og varslingslister for medarbeidere

Her finner du informasjon om det systematiske beredskapsarbeidet ved NTNU. Siden er spesielt for de med en rolle i beredskapsorganisasjonen, først og fremst ledere, spesialistfunksjoner og ressurspersoner oppført i varslingslister.

Beredskap handler om forberedelse til, håndtering og normalisering av hendelser som er, eller kan føre til, krisesituasjoner. En krisesituasjon er enhver hendelse, ventet eller uventet, som setter liv eller NTNUs kjernevirksomhet i fare, eller reduserer NTNUs evne til å utføre normal drift.

Ved beredskap publiseres offentlig informasjon fra NTNU på ntnu.no og ntnu.no/alert

 

Når og hvordan du varsler en hendelse

Akutte hendelser en av nødetatene:

 • Brannvesen: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113

Er hendelsen ikke akutt? 

Meld fra til nærmeste leder som tar det videre. Får du ikke tak i nærmeste leder, ring NTNUs beredskapstelefon: 800 80 388

Varslingsliste for alle enheter

 

Sentral og stedlig beredskapsplan

Sentral og stedlig beredskapsplan med definerte fare- og ulykkeshendelser

Tiltakskort for sentrale og stedlige beredskapsroller

 • dg
 • sdg
 • sg
 • sdg

Ta kontakt med Grafisk senter for printutgave.

Lokale beredskapsplaner

Fellesadministrasjonens beredskapsplaner

Styrende dokumenter

Politikk for beredskap ved NTNU

NTNUs politikk for beredskap stadfester:

 • Mål for risikostyring, forebygging og beredskapsplanlegging
 • Mål for etablert beredskapsorganisasjon
 • Mål for varsling og mobilisering
 • Mål for opplæring og øving
 • Mål for hendelseshåndtering og samvirke

Illustrasjon av når og hvordan hendelser ved NTNU skal varsles

 

Kontakt

Det overordnede arbeidet for beredskap er lagt til HR- og HMS-avdelingen.

For informasjon og rådgivning angående det systematiske beredskapsarbeidet: