Testside

Informasjonssikkerhet ved NTNU

Informasjonssikkerhet for ansatte og studenter

Alle ansatte, studenter, og andre som har tilgang til NTNUs IKT-infrastruktur har et felles ansvar for å bidra til riktig forvaltning og sikring av våre informasjonsverdier. Verdier skapes gjennom NTNUs samfunnsoppdrag gjennom utdanning, kunstnerisk virksomhet, forskning, nyskaping og formidling.

NTNU må påse at informasjon er tilgjengelig der det trengs, men også at den ikke endres utilsiktet, av uvedkommende eller at kravene til konfidensialitet ikke overholdes, f.eks. ved taushetsbelagt informasjon om personer eller forretningshemmeligheter.

Ved bruk av personopplysninger om den enkelte, må man være varsom slik at personvernet ikke brytes. Informasjon må uti fra klassifisering og vurdering av risiko, beskyttes for å hindre misbruk eller at opplysninger kommer på avveie.

Hva er informasjonssikkerhet

Personvern

Roller og ansvar

Krav og føringer

Hvordan ivareta informasjonssikkerhet

I arbeidshverdagen

Commodo vivamus vehicula turpis adipiscing nec wisi neque sed. A elementum nullam auctor egestas dolores adipiscing cursus quam ridiculus ac ipsum. Vel omnis magna. Praesent velit condimentum et ipsum id. ivareta informasjonssikkerhet i arbeidshverdagen

I forskningen

Commodo vivamus vehicula turpis adipiscing nec wisi neque sed. A elementum nullam auctor egestas dolores adipiscing cursus quam ridiculus ac ipsum. Vel omnis magna. Praesent velit condimentum et ipsum id. Ivareta informasjonssikkerhet i forskningen.

I undervisningen

I studiehverdagen

For ledere