Testside

Informasjonssikkerhet ved NTNU

Informasjonssikkerhet for ansatte og studenter

Melde hendelse

Har du fått en mistenkelig e-post, mistet eller blitt frastjålet IKT-utstyr, eller har du mistanke om virus eller skadevare? 
Digital sikkerhetshendelse

Melde avvik

Har informasjon blitt behandlet på en måte som utgjør risiko for informasjonens konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet? 
Informasjonssikkerhetsavvik

Gjennomføre risikovurdering

Systematisk gjennomgang av hva som kan gå galt. Er eksisterende tiltak gode nok, eller må enheten iverksette nye tiltak?
Risikovurdering

Personvern

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til en person, og er en type informasjonsverdi som har særskilte krav til håndtering.

Informasjonsflyt og lagring

Styrende dokumenter

NTNU har vedtatt nytt IKT-reglement og en politikk for informasjonssikkerhet. Dokumentene utgjør rammen for et styringssystem som beskriver lover, regler og rutiner for informasjonssikkerhet.

For ledere

Kurs og opplæring

Kurs og opplæring bli tilgjengelig i Læringsportalen

Se også På den sikre siden

På den sikre sidenKontakt  

Seksjon for digital sikkerhet
E-post: sikkerhet@ntnu.no

Personvernombud

Sikkerhet og beredskap