Testside

Informasjonssikkerhet ved NTNU

Informasjonssikkerhet for ansatte og studenter

Informasjonssikkerhet handler om å håndtere risikoen som kan oppstå når informasjon, for eksempel personopplysninger, ikke er forsvarlig sikret. Det handler også om sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 

 Informasjonsklassifisering

Klassifisering av informasjon er å ha oversikt over hvilken informasjon NTNU forvalter og hvordan. 

Informasjonsklassifisering

 Melde avvik

Meld fra om skader, farlige situasjoner, regelbrudd – eller kom med forslag til forbedringer. Om avvik.

Meld avvik

Informasjonssikkerhet tema

Personvern

Commodo vivamus vehicula turpis adipiscing nec wisi neque sed. A elementum nullam auctor egestas dolores adipiscing cursus quam ridiculus ac ipsum. Vel omnis magna. Praesent velit condimentum et ipsum id. ivareta informasjonssikkerhet i arbeidshverdagen

Dele informasjon

Commodo vivamus vehicula turpis adipiscing nec wisi neque sed. A elementum nullam auctor egestas dolores adipiscing cursus quam ridiculus ac ipsum. Vel omnis magna. Praesent velit condimentum et ipsum id. Ivareta informasjonssikkerhet i forskningen.

Lagre informasjon

Behandle informasjon

Roller og ansvar

kljeg

For ledere

Varsling

Meld fra om brudd på lov og regelverk, etiske normer, eller alvorlige forhold som kan skade NTNU eller samfunnet. 

Slik varsler du

 Risikovurdering

Systematisk gjennomgang av hva som kan gå galt. Vurder om eksisterende tiltak er gode nok, eller om enheten må iverksette nye tiltak. Om risikovurdering.

Logg på risikovurderingssystemet