Studentrekruttering

For ansatte som jobber med studentrekruttering

Maler for Sett spor

Annonser til print

Annonser til print, med bilde

Annonser, nett

Facebook-banner

PowerPoint-presentasjon

Plakat

Rollup

Studieprogrambrosjyre

Video

Visittkort

Bærenett

Bærenett

Send vektorfilen (Illustrator) direkte til trykkeriet dere bruker, med NTNU-logo og bildet av tote bagen (PNG-filen) slik at de ser hvordan ting skal plasseres.

Eksempel på mal, bærenett

Bærenett, lys og svart (Illustrator)

Bærenett, lys (PNG)

Bærenett, svart (PNG)

T-skjorter

T-skjorter

Send vektorfilen (Illustrator) direkte til trykkeriet dere bruker, med NTNU-logo og bildet av t-skjorten (PNG-filen) slik at de ser hvordan ting skal plasseres.

Eksempel på mal, t-skjorter

T-skjorter (Illustrator)

T-skjorter (PNG)

Supplement til malene: sporene

"Sett spor"-filer

Til de som har større behov for tilpasning, legger vi ved alle de ulike "Sett spor"-filene. Disse er samlet som en pakke (ZIP) med vektorfiler (Illustrator).

Eksempel på mal, "Sett spor"-filer

Sporene (ZIP, Illustrator)

NTNU Videre

Corda og InDesign

PDF-, InDesign- og MOV-filene kan lastes ned og redigeres etter egne behov. Du kan også lage trykksakene ved hjelp av NTNUs «web til print»-verktøy Corda. 

Om InDesign-malene

InDesign-malene består av fem forskjellige varianter med hver sin bakgrunnsfarge/mønster-kombinasjon. De ligger som malsider, øverst i “Pages”-menyvindu, som man drar ned i layout-delen av “Pages”-menyvinduet.

Alle elementene ligger i samme layer og er linket opp mot malsiden. For å kunne endre på noe må man derfor bryte linken til malsiden. Høyreklikk (på Mac holder du ned Shift + command) og dra markøren over hele annonsen. Du har nå brutt linker til malsiden og kan endre fargen på bakgrunnen og montere inn tekst i tekstbokser.

Du kan bruke fargene lilla, lysblå, gul, oransje og turkis. Disse ligger i fargepaletten.