Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Skjema

For medarbeidere

Skjema til f.eks. spørreundersøkelser eller påmelding o.l.


HMS

HMS skjema  - risikovurdering, strålevern, helseundersøkelse mm.

Økonomi

Skjema for økonomi

Studier og eksamen

Se skjema for innmelding av studieprogram under "Innmelding av studieprogram" 

Skjemaer for opptak, eksamen, godkjenning av ekstern utdanning etc. (mest for studenter)

Doktorgrad

Alle skjema for doktorgrad
Se også fakultetsspesifikk informasjon på siden om doktorgrad.

Lønn, permisjon, fravær

Skjema om lønn, permisjon og fravær fylles ut i HR-portalen.