Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Skjema

For medarbeidere

Skjema til f.eks. spørreundersøkelser eller påmelding o.l.


HMS

HMS skjema  - risikovurdering, strålevern, helseundersøkelse mm.

Økonomi

Skjema for økonomi

Studier og eksamen

Skjema for innmelding av studieprogram 

Skjemaer for opptak, eksamen, godkjenning av ekstern utdanning etc. (mest for studenter)

Doktorgrad

Alle skjema for doktorgrad
Se også fakultetsspesifikk informasjon på siden om doktorgrad.

Lønn, permisjon, fravær

Alle disse skjemaene fyller du ut i NTNUs personalsystem PAGA.