Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Si fra!

For studenter og medarbeidere

For å utvikle og bevare et godt studie- og arbeidsmiljø, er det viktig at både studenter og ansatte sier fra om uønskede hendelser og ting som ikke fungerer. 

Utsettes du for, eller er vitne til lovbrudd ved NTNU, ønsker vi at du varsler politiet. 

Mobbing og konflikter

Mobbing og konflikter: Utsettes du for andres uakseptable adferd, bør du varsle. Et varsel følges opp og varsler er beskyttet mot gjengjeldelse gjennom arbeidsmiljøloven.

Uakseptabel adferd, mobbing og konflikter.

Varsling - hva og hvordan.

Studenter

Ansatte

Utdanningskvalitet og læringsmiljø for studenter

Studenter har en viktig rolle i forbedringsarbeidet med emner og studieprogram. 

Hvis det ikke gjennomføres emneevaluering, eller evalueringen ikke følges opp, kan du melde avvik.

Studentenes oppgaver i kvalitetssikringen av utdanning.

Meld avvik om utdanningskvalitet og læringsmiljø

Helse, miljø og sikkerhet

HMS skal sikre og forbedre arbeidsmiljøet til både ansatte og studenter. 

For å bidra til dette, er det viktig at du varsler hvis du er utsatt for eller vitne til:

  • Farlige situasjoner.
  • Skader.
  • Ulykker og nestenulykker.

Når du melder inn avvik følges hendelsen opp, og rutiner og arbeidsflyt kan forbedres for å unngå at lignende skjer igjen.

Meld HMS-avvik

HMS for studenter

HMS for ansatte

 

Informasjonssikkerhet og personvern

Et avvik er brudd på interne retningslinjer, føringer og lover som regulerer informasjonsbehandling.
En digital sikkerhetshendelse kan være et cyberangrep, en teknisk svikt eller en menneskelig feil.
Brudd på personvernet kan være konsekvens av begge to, dersom personopplysninger er rammet. 

Meld avvik.

Rapporter en digital sikkerhetshendelse og brudd på personvernet, og dersom du er i tvil ved å sende en e-post til soc@ntnu.no.

Hva er en digital sikkerhetshendelse?

 

Seksuell trakassering

Er du utsatt for verbal, ikke-verbal eller fysisk seksuell trakassering, er det hjelp å få. 

Slik varsler du om seksuell trakassering

Bygg og rom

Si fra om feil eller mangler i bygg og rom.

For eksempel:

  • ventilasjon
  • renhold
  • belysning

Si fra til e-vaktmester

Vaktmestertjenester for studenter

Vaktmestertjenester for ansatte

 

Har du opplevd kritikkverdige forhold ved NTNU, men er ikke klar for å varsle? Da kan du ta en uforpliktende prat med noen av disse:

For studenter

For ansatte