Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Planlegge semesteret

For faglærere og emneansvarlig   (Se Planlegge studiet for studenter)

Planleggingen skal føre til at studentene ved semesterstart blir møtt med et gjennomarbeidet studieopplegg. Det er naturlig at planleggingen tar utgangspunkt i læringsmålene i emnebeskrivelsen. Planleggingen dekker både faglige, pedagogiske og praktiske forhold for å gi studentene gode læringsbetingelser.

Bruk læringsstøttesystemet Blackboard

Emneansvarlig faglærer skal oppnevne referansegruppe som skal delta i evaluering av emnet (underveis- og sluttevaluering).

Se også: Planlegge eksamen

Opphavsrett

  • Kan jeg fritt kopiere og bruke tekster fra internett?
  • Kan jeg legge inn bilder av kunstverk i presentasjonen min?
  • Må jeg ha samtykke for å dele fotografier og opptak som gjengir personer fra min undervisning?
  • Kan jeg spille musikk fra strømmetjenester i undervisningen?

Finn svarene - og mye mer - på delrett.no.