Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Pensum

For faglærere og administrativt ansatte. (GÅ TIL SIDEN FOR STUDENTER)

Bestill pensumbøker for ditt emne

Pensumbøker bestiller du via e-post til aktuell bokhandel, eller fagperson i bokhandel.
Se kontaktinfo:

Ansatte i Gjøvik sender e-post til Sit bok Gjøvik: bok.gjovik@sit.no med kopi til gjovikbib@ub.ntnu.no

Ansatte i Ålesund sender e-post til Sit bok Ålesund: bok.alesund@sit.no

Registrer pensumlisten digitalt?

Kom i gang med å registrere digitale pensumlister i Blackboard.

Hvor skal pensumlisten leveres?

Fakultetene har ulik praksis og frister for levering av pensumlister. Kontakt ditt institutt.

Ved Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) sender faglærere pensumlistene til dragvoll@akademika.no, samt til instituttet for publisering på nett.

Frist for innsending av pensumlister

  • 20. mai: Frist for innsending av pensumlister til høstsemester
  • 20. nov.: Frist for innsending av pensumlister til vårsemester

Lage kompendium for ditt emne


Har du ønsker til hva som bør finnes på denne siden?
Meld inn dine innspill via NTNU Hjelp.