Pensum

For faglærere og administrativt ansatte. (GÅ TIL SIDEN FOR STUDENTER)

Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Vi jobber med å få på plass flere detaljer om dette.
Har du ønsker til hva som bør finnes på denne siden?
Send en e-post til
web@komm.ntnu.no.


Bestill pensumbøker for ditt emne

Pensumbøker bestiller du via Akademika

Ansatte i Gjøvik sender e-post til SiT Bok Gjøvik: bok.gjovik@sit.no med kopi til gjovikbib@ub.ntnu.no

Hvor skal pensumlisten leveres?

Fakultetene har ulik praksis og frister for levering av pensumlister. Kontakt ditt institutt.

Ved HF og SU sender faglærere pensumlistene til instituttet for publisering på nett.

Lage kompendium for ditt emne