Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Pensum

For studenter (GÅ til SIDEN for FAGLÆRERE OG ADMINISTRATIVT ANSATTE)

Finne pensumlister

Faglærer opplyser som oftest om pensum under første forelesning. 
Du kan også finne oversikt over pensum/kursmateriell på Blackboard og/eller nettsiden til emnet. Merk at det kan bli endringer før studiestart. 

Noen fakultet har samlet oversikten over pensum:

Kjøpe pensumbøker

Låne pensumbøker

En del pensumbøker er tilgjengelige for korttidsutlån hos Universitetsbiblioteket.

Kompendium og artikkelsamling

Det er ofte ikke nødvendig å kjøpe hele boka hvis du kun skal ha én artikkel i den. Mange av artiklene er samlet i kompendier eller artikkelutvalg.

Fra høsten 2016 (gjelder for studiested Trondheim) vil kompendier bestående av bok-kapitler bli tilgjengelige i digital form i emnerommet i e-læringssystemet. Salg av trykte utgaver opphører samtidig.

Noen kompendier forfattet av faglærere vil fortsatt være i salg gjennom Akademikabutikkene eller ved instituttet.

Pensumbøker som e-bok

Du kan kjøpe flere pensumbøker som e-bok i de ulike nettbokhandlene, i tillegg til å bruke e-bøker ved Universitetsbiblioteket (UB)

Medisinstudent? Se oversikt over e-bøker for medisinstudenter