Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Valg

For ansatte – Presentasjon av nominerte kandidater

Omvalg for midlertidig vitenskapelig ansatte til NTNU-styret 22.-23. april

Under valget før påske lå det ute meldinger på NTNUs offisielle nyhetskanal Innsida som omtalte enkeltkandidater. Siden det kan ha påvirket avstemningen, besluttet valgstyret å ikke godkjenne valgresultatet og anbefalte omvalg. Klageorganet (NTNU-styret) sluttet seg til valgstyrets anbefaling om at det skal gjennomføres omvalg.

Gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte har én representant i styret. Antall vektede stemmer avgjør hvem som blir medlem og varamedlem. Begge kjønn skal være representert. Du kan stemme på én eller to kandidater. 

Kandidatenes egen presentasjon.

Universitetsavisas presentasjon av kandidatene.

Hvem mener du vil gjøre den beste jobben i styret?

Avgi stemme i valgweb

Valget er åpent torsdag 22. april kl 08..00 til fredag 23. april kl 22.00.

Her finner du valgresultatet for gruppene fast vitenskapelig ansatte og teknisk administrativt ansatte, samt valgprotokollen fra styrevalget før påske.

Delta i debatten i Teams

Valgdebatten i Teams er åpen for innlegg fra velgere og kandidater fram til valget åpner.

Delta i debatten i Teams

 

logo


Spørsmål

Mer informasjon om valget: Styrevalg ved NTNU

Kontaktperson: Kristin Wergeland Brekke