Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Valg

For ansatte – Presentasjon av nominerte kandidater

Styrevalg 2018 for midlertidig vitenskapelig ansatte

Styrevalget åpner mandag 9. april, kl. 08.00 og avsluttes onsdag 11. april, kl. 22.00.

Valgperioden for midlertidig vitenskapelig ansatte er ett år. Det skal velges medlem og varamedlem.

Du kan stemme på inntil to kandidater. Den du gir 1. prioritet får 1 stemme og den du gir 2. prioritet får 1/3 stemme. Hvem som blir medlem og rekkefølge varamedlem avgjøres av hvor mange vektede stemmer kandidatene får.

Kvotering kan være nødvendig for å oppfylle kravene til kjønnsbalanse i hver velgergruppe. 

Avgi din stemme via valgweb

Se styrevalg for ansatte

Se også: Studentvalget

Her er kandidatene til styrevalget

Kandidatene blir presentert her senest 21. mars.

logo

Følg diskusjonen nederst på denne siden.


Siste nytt om styrevalget


Noe du lurer på, eller har du synspunkter? Del dem her.