Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Valg

For ansatte – Presentasjon av nominerte kandidater

De nye styrerepresentantene for midlertidig vitenskapelig ansatte er:

Valgperioden for midlertidig vitenskapelig ansatte er ett år.

Se styrevalg for ansatte

Se også: Studentvalget

Kandidater til styrevalget

Bart Iver van Blokland

Foto av Bart Iver van BloklandStipendiat, Institutt for datateknologi og informatikk (IE)

Jeg er opptatt av å gjøre NTNU til den best mulige arbeidsplassen. For eksempel, i sommeren 2016 skrev jeg et program for å laste ned forumposter, samtaler, øvinger, og alt annet innhold fra It’s Learning. Programmet ble brukt av over 1500 ansatte og studenter. Jeg har også vært medlem av IE fakultetstyret.
 
NTNU er for tiden i en periode med store utfordringer, og campusprosjektet innebærer store beslutninger som skal definere arbeidsmiljøet på universitetet i mange år.
 
Den største utfordringen i dag er midlertidighet. Selv om det har vært tiltak for å redusere midlertidig ansettelse, tror jeg at det i tillegg kreves forbedring av karrièrestøtte og i ansettelseprosessen. Spesifikt vil jeg forenkle prosessen med å innstille Stipendiater or Postdoktorer i permanente stillinger, for eksempel ved å tillate institutter å utsette publisering av nye stillinger om det betyr at flere interne ansatte kan søke.
 
I tillegg er NTNU i planleggingsfasen av campusprosjektet. Jeg er bekymret over arealnormen satt av Statsbygg, som maks tillater 23m² per ansatt. Dette fører ofte til løsninger med åpent landskap i kontorarealer. Flere høgskoler og universiteter her i Norge og utlandet, samt med en stor mengde forskning, har vist at slike arealer resulterer i redusert kontakt med studentene, økt stress på grunn av visuell og lyd støy, som resulterer i redusert produktivitet. Jeg ønsker å sikre at åpent landskap er bare brukt i det tilfelle der det finnes absolutt ingen andre løsninger.
 
Andre tiltak jeg vil foreslå er:
  • Redusere avstanden mellom NTNU ledelsen og sine ansatte ved forbedret innhenting av detaljerte synspunkter fra ansatte om aktuelle saker
  • Motvirke koking av studentene ved å forenkle rapportering og flere måter å behandle saker
  • Samarbeide med lokale leverandører i å tilby ansatte og studenter billige datamaskiner til privat bruk. 

Erik Frydenlund Hofsbro

Foto av Erik Frydenlund Hofsbro

Vit.ass., Institutt for arkitektur og planlegging (AD).

I 2019 går NTNU inn i en spennende periode hvor campusutviklingen konkretiseres og det fortløpende tas avgjørelser som vil påvirke de fysiske og institusjonelle rammene for universitets fremtid og vår felles arbeidshverdag. Samtidig velges den nye representanten for midlertidig ansatte inn i et styre som nærmer seg midten av sin valgperiode, og da gjelder det å henge med og komme seg à jour.

Min erfaring har jeg fra tiden som institutt- og fakultetstillitsvalgt og medlem i Fakultetsstyret AD, verv som har gitt meg en verdifull kunnskap og forståelse som jeg vil kunne ta med meg inn i rollen som representant og styremedlem. Gjennom min profesjon som arkitekt besitter jeg også en fagkompetanse og evne til å veksle mellom langsiktige og kortsiktige perspektiver, noe som vil være sentralt i den kommende perioden.

Som representant for de midlertidig ansatte er det viktig å se de lange linjene i sammenheng med det pågående arbeidet for å bedre våre arbeidsvilkår, parallelt som det må iverksettes tiltak for å bedre dagens situasjon. De midlertidige ansatte er tross alt en uvurderlig ressurs og kapasitet som NTNU må forvalte og videreutvikle, uten at dette går på bekostning av de ansattes behov for trygge rammer og en avklart arbeidssituasjon. Som representant vil jeg derfor arbeide for å adressere bruken av unødvendig midlertidighet ved NTNU, som både fører til dårligere arbeidsforhold og som reduserer universitetets attraktivitet som arbeidsgiver.

For meg er det å være en representant og styremedlem ikke kun en oppgave men også et tillitsverv. Som representant vil jeg gjøre mitt ytterste for å fremme våre interesser og synspunkter i samråd med våre interesseorganisasjoner og ansatte, og som styremedlem vil jeg kunne bidra til å påvirke NTNUs strategiske utvikling som universitetet, et ansvar og en tillit jeg kommer til å ta på største alvor. 

Ewa Morsund

Foto av Ewa Morsund

Stipendiat, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (SU).

Hva er du opptatt av, hvorfor skal velgerne stemme på deg?

Andelen midlertidig vitenskapelige ansatte ved NTNU er fortsatt betraktelig høyere enn andelen midlertidig ansatte i arbeidslivet generelt. Midlertidig ansettelse gir utrygghet for den enkelte, og kan i ytterste konsekvens utgjøre et hinder for ens faglige utvikling.
 
Dette tvinger ansatte til å prioritere det å posisjonere seg for å sikre sitt neste prosjekt, i stedet for å konsentrere seg om sitt nåværende forskningsarbeid. En rekke studier viser til at mange stipendiater sliter psykisk. Som en del av NTNUs styre sentralt ønsker jeg å sette mental helse på agendaen, og vil jobbe for at NTNU prioriterer en rekke tiltak som kan utgjøre en stor forskjell for den enkelte.

Karriere videre for midlertidig ansatte etter endt doktorgrad er også en av mine hjertesaker. Jeg mener det er viktig å synliggjøre hvilke karrieremuligheter som finnes både innenfor og utenfor akademia for de som fullfører en doktorgrad hos oss. NTNU burde være en brobygger til livet utenfor akademia, og vise hvordan vi best kan utnytte av forskerutdanningen.

Om du vil ha en representant som jobber for at du skal få bedre innflytelse på din egen arbeidshverdag, så bør du gi din stemme til meg. Om du vil ha en representant som alltid er villig til å lytte og er tilgjengelig for å diskutere arbeidsvilkår ved NTNU, så bør du gi din stemme til meg. Som midlertidig ansatt ved NTNU så er jeg din representant, og vil etterstrebe å være det bindeleddet mellom oss som kjenner vår egen arbeidshverdagen best, og de som legger rammene for det arbeidet vi er satt til å gjøre.

Jørgen Veisdal

Foto av Jørgen VeisdalStipendiat, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (ØK).

Hei! Jeg heter Jørgen, er 30 år gammel fra Stavanger og går tredje året av en fireårig ph.d.-utdanning på Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) på Gløshaugen i Trondheim. Her forsker jeg på inngangsstrategier for plattformer i flersidige markeder. Før dette gikk jeg en sivilingeniørutdanning på NTNUs Entreprenørskole og fullførte B.Sc-grader i matematikk og industriell design. I tillegg har jeg industrierfaring fra etablering av et selskap som utvikler medisinsk teknologi (Moon Labs AS) og som freelance designer.
 
Jeg, som de fleste av oss, føler meg utrolig heldig som har fått muligheten til å ta en doktorgrad-utdannelse ved NTNU. Her har jeg fått friheten og tålmodigheten som mange doktorgradsutdanninger mangler, og samtidig fått lov til å arbeide tett med utrolig dyktige studenter og et innovativt næringsliv.
 
Det betyr ikke at jeg mener at alt ved NTNUs stipendiat- og postdoktor-programmer er perfekt. Som midlertidige ansatte har vi alle blitt vant til å leve med uforutsigbarhet. Hver dag strever vi med usikkerhet rundt hvordan vi presterer, hvordan arbeidet vårt vil tas i mot, om vi klarer å få publisert nok og om veilederne våre er fornøyde med oss. Som kandidat til å representere midlertidige ansatte i NTNUs styre i perioden 2019-20 vil jeg derfor jobbe hardt for å fremme følgende agenda:
 
  1. Mer forutsigbarhet i overgangen fra Ph.D.-utdanning til arbeidslivet, inkl. klargjøring og synliggjøring av karrieremuligheter på NTNU før endt utdanning;
  2. Bedre kvalitetssikring av ph.d.-veilederordningen, inkl. tydeligere klargjøring av ansvar og forventninger til selvstendighet;
  3. Økt fokus på internasjonalisering og deling av informasjon om eksisterende samarbeid, finansieringsmuligheter og erfaringer;
 
Sist men ikke minst, vil jeg jobbe hardt for å bevare NTNUs kultur og identitet som Norges fremste universitet innen ingeniørvitenskap og teknologi.
 
Takk!

Kristin Norum Skoglund

Foto av Kristin Norum SkoglundStipendiat, Institutt for lærerutdanning (SU)

Vi er rundt 2500 midlertidig ansatte ved NTNU. Får jeg muligheten til å representere dere i NTNU-styret, vil jeg jobbe aktivt for å fremme våre perspektiver i strategiske diskusjoner som omhandler hele organisasjonen. Vi midlertidig ansatte er en viktig ressurs for videreutviklingen av NTNU, til tross for at det står en sluttdato i arbeidskontrakten. Vi er fullverdige ansatte med behov for trygge rammer og en forutsigbar hverdag, der man kan planlegge fremtiden. Jeg vil ha fokus på midlertid ansattes behov i diskusjonene i styret, fordi jeg mener det styrker NTNU. 

Vi står midt oppe i en samlokaliseringsprosess, der fokuset har vært på tverrfaglighet. Har vi lyktes med dette? Har vi oppnådd en relevant samlokalisering, som styrker fagmiljøene? Dette er spørsmål som vil komme opp i løpet av kommende styreperiode, der det er behov for at de midlertidig ansatte blir hørt. 

Et annet tema jeg vil jobbe for som ikke bare angår de midlertidig ansatte, er bedre oppstartsrutiner. Vi har alle hatt vår første arbeidsdag på NTNU. Hvor mye tid brukte du på å komme på plass på din nye arbeidsplass? Hvilket førsteinntrykk fikk du? Det å få jobb på NTNU kan oppfattes som en ære eller en drøm som er gått i oppfyllelse. Likevel bruker alle for mye tid i starten på å finne ut av de samme praktikalitetene. Hvor kan jeg sitte? Har jeg eget kontor? Hvordan skaffer jeg utstyr? Bestilling av reiser? Kan jeg søke midler? Må jeg laste ned programvaren selv? Hvor? Hvordan?  Mentorordning? Dette er sentrale spørsmål når man starter i ny jobb i alle organisasjoner. La oss komme raskere i gang med jobben vår, fokusere på arbeidsoppgavene fremfor å lete seg frem i system og rutiner. 

Så hvorfor meg? Som tidligere skoleleder og nå stipendiat i Skoleutvikling og Utdanningsledelse, tror jeg bakgrunnen min er direkte relevant for dette vervet. Stem på meg for å gi meg muligheten til å tale vår sak! 

Kristin

Sebastian Krossa

Postdoktor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnistikk (MH).

Min bakgrunn

  • Født og oppvokst i en liten by i nærheten av Hamburg i Nord-Tyskland
  • Studerte biokjemi og jobbet som postdoktor innenfor strukturbiologi/røntgenkrystallografi på Universitetet i Kiel (Nord-Tyskland)
  • Lykkelig gift og har 2 barn (Trøndere)
  • Begynte som postdoktor på NTNU i april i fjor

Min motivasjon

For tiden jobber jeg som postdoktor i (prostata) kreftforskning ved NTNU. Jeg startet i fjor og er veldig glad for at jeg flyttet fra Kiel til Trondheim. Det vitenskapelige miljøet ved NTNU er kjempeflott, Trondheim er en utrolig vakker by og Trøndelag er et fint område for barn å vokse opp. Min akademiske karriere har fram til nå bestått – og består fortsatt – av flere midlertidige stillinger. PhD- og postdoktorstillinger er definert som utdanning og dermed er de midlertidige stillinger. Dessverre er (permanente) forskerstillinger, som vanligvis etter postdoktor er neste skritt i universitetskarrieren, ofte knyttet til prosjektmidler og blir dermed avsluttet med prosjektet. Så dersom jeg ønsker å fortsette som forsker på et universitet etter mine tre år som postdoktor, vil nok situasjonen min med tanke på midlertidig ansettelse ikke forandre seg stort. 

Vi er nok alle enige i at en akademisk karriere til dels kan være en stor utfordring på mange måter, da særlig dersom man har små barn å ta vare på. Man er avhengig av en viss økonomisk stabilitet og forutsigbarhet. En komplett forutsigbar framtid er nok umulig å oppnå – ikke bare for yrket vårt, både i Norge og ellers i verden, men jeg mener at vi både kan og må forbedre situasjonen slik den er i dag for mange midlertidige ansatte, både de med og uten barn! 

NTNU gjør en veldig bra jobb med å utdanne oss til å bli flinke akademikere og skape et godt vitenskapelig miljø. Men jeg mener at det må tas hensyn til at ikke alle kan eller vil satse på en ren akademisk karriere på universitetet etter endt tid som PhD eller postdoktor. Derfor synes jeg at, i tillegg til mer rettferdige ansettelsesforhold for forskere som ønsker å fortsette med en akademisk karriere, NTNU bør utvide sitt engasjement for å øke sjansen til å kunne fortsette på andre karriereveier. NTNU har gjort noen lovende framsteg, som for eksempel oppmuntring til en «gründer-mentalitet» igjennom å tilby kurs og støtte. Jeg ser flere muligheter for å kunne hjelpe forskere på mange måter, som blant annet individuell rådgiving og økt fokus på undervisning av relevant kunnskap. 

Som så veldig mange andre, har jeg opplevd og opplever fortsatt mange problemer relatert til midlertidige ansettelsesforhold. Jeg ønsker å jobbe for en forbedring for oss alle og ønsker å høre deres erfaringer og tanker rundt dette. Sammen står vi sterkere! 
 


Noe du lurer på, eller har du synspunkter? Del dem her.