Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Logo - maler - grafisk profil

NTNU logo - Kunnskap for en bedre verden

Hovedlogo startpakke (.zip)   Bokmål og engelsk, som PNG, PSD og PDF, med og uten slagord.

Andre varianter:

Tilbake

Logo for fakulteter og andre enheter

Det humanistiske fakultet (HF)

Det humanistiske fakultet (HF)
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for språk og litteratur
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for kunst og medievitenskap
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for historiske studier
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for musikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Fakultet for Arkitektur og design (AD)

Fakultet for Arkitektur og design (AD)
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for arkitektur og teknologi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for design
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for arkitektur og planlegging
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Kunstakademiet i Trondheim
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for IKT og realfag
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for elektroniske systemer
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for allmenfag
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for teknisk kybernetikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for elkraftteknikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for matematiske fag
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for datateknologi og informatikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for bygg og miljøteknikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for maskinteknikk og produksjon
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for konstruksjonsteknikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for geovitenskap og petroleum
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for energi og prosessteknikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for Marin Teknikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for klinisk og molekylær medisin
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for psykisk helse
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Kavliinstitutt for nevrovitenskap
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Fakultet for naturvitenskap (NV)
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for bioingenioerfag
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for kjemisk prosessteknologi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for fysikk
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for bioteknologi og matvitenskap
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for biologiske fag aalesund
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for materialteknologi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for kjemi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for biologi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for geografi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for sosialantropologi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for psykologi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for lærerutdanning
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for sosialt arbeid
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for pedagogikk og livslang læring
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Fakultet for økonomi (ØK)

Fakultet for økonomi (ØK)
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

NTNU Handelshøyskolen
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for internasjonal forretningsdrift
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for samfunnsøkonomi
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for naturhistorie
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Institutt for arkeologi og kulturhistorie
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Nasjonallaboratoriene for datering
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

Utstillings- og publikumsseksjonen
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf
Nynorsk: eps | pdf

NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Arkitektur- og byggbiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Biblioteket Dragvoll
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Biblioteket Kunstakademiet
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Marinbiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Dorabiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Gunnerusbiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Bibliotek for medisin og helse
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Musikkbiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Realfagbiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Teknologibiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Lysholmbiblioteket
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Biblioteket Tungasletta
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Biblioteket Ålesund
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Biblioteket Gjøvik
Bokmål:  eps | pdf
Engelsk:  eps | pdf

Økonomibiblioteket
Bokmål: eps | pdf
Engelsk: eps | pdf

NTNU Alumni

NTNU Alumni
Bokmål:  eps | jpg
Engelsk:  eps | jpg

Alumni Brasil
Engelsk:  eps | jpg

Alumni Europa
Engelsk:  eps | jpg

Alumni Spania
Engelsk:  eps | jpg

Alumni Tyskland
Engelsk:  eps | jpg

Alumni Ghana
Engelsk:  eps | jpg

Alumni Kina
Engelsk:  eps | jpg

Alumni Singapore
Engelsk:  eps | jpg

Alumni Sør-Afrika
Engelsk:  eps | jpg

Alumni India og Bhutan
Engelsk: eps | jpg

Alumni NTNU Handelshøyskolen
Engelsk:  eps | jpg
Norsk:     eps | jpg
HHS:       eps | jpg

Alumni Institutt for Informasjonssikkerhet og Kommunikasjonsteknologi (IIK)
Engelsk:  eps | jpg


Maler

Maler

Studentrekruttering:

Word:

Lysark: 

Konvolutter eller andre designprodukter: Bestille fra trykkeri

Doktorgrad, mastergrad, studentoppgaver: Maler og trykking av oppgaver

Eksamensforsider: Forside på eksamensoppgaver

Skilt: Retningslinjer og brukerhåndbok

Tekst om NTNUGenerell NTNU-tekst til bruk i profileringsmateriell

Lage trykksaker selv

Lage trykksaker selv

Du kan velge mellom tre alternativ:

Ferdig profileringsmateriell

Grafisk profil

Kontakt

Spørsmål om grafisk profil:
hjelp@komm.ntnu.no

Trykkeri: