For deg som leder ved NTNU

Verktøy, snarveier og støtte i det daglige arbeidet 

Endringsledelse og omstilling

Fagstoff om endringsledelse og omstilling:

Relaterte ressurser og lesestoff:

  • Maler og veiledninger 
  • Lenke(r) til dybdestoff

Team og ledergrupper

Hva bør være på plass for å skape gode team og legge til rette for god samhandling? 

Team og ledergrupper

Møte- og seminarledelse

Møter

Dos and don'ts for hvordan du skal skape gode møter og samlinger. 

Kommunikasjon

Personalledelse

NTNUs Ledelsesprogram

NTNU's ledelsesprogram består av lederutviklingsprogram for utvalgte ledere,  konkret lederopplæring i ulike temaer, ledergruppeutvikling og samlinger i større lederarenaer. 

NTNUs årlige ledersamling på Oppdal (2019)

Lerkendalsamlingen for teknisk-administrative ledere (2019)

 

 

Lederrollen: jeg som leder

Få nyheter, tips og triks om ledelse i din nyhetsfeed på Innsida:

Meld deg på «Ledelse ved NTNU»

Podcast - Per Morten Schiefloe om implementering av strategi

 

 

Aktuelt nå

E-læringskurs i "Informasjonssikkerhet for ledere"

Spørsmål om NTNUs Ledelsesprogram?

Kontakt Kari Rueslåtten

Spørsmål om denne siden?

Kontakt Marit Martinsen