For deg som leder ved NTNU

Verktøy, snarveier og støtte i det daglige arbeidet 

Endringsledelse og omstilling

Arbeid i team

Hva bør være på plass for å skape gode team og legge til rette for god samhandling? 

Arbeid i team

Møteledelse

Dos and don'ts for hvordan du skal skape gode møter og samlinger. 

Kommunikasjon

Personalledelse

NTNUs Ledelsesprogram

Lederrollen: jeg som leder

Få nyheter, tips og triks om ledelse i din nyhetsfeed på Innsida:

Meld deg på «Ledelse ved NTNU»

Hvordan lede ansatte med hjemmekontor

Råd omhvordan du kan lede ansatte som har hjemmekontor.

Fra ledersamlingen på Oppdal

Presentasjoner fra ledersamlingen på Oppdal.

Spørsmål om NTNUs Ledelsesprogram?

Kontakt Kari Rueslåtten

Podcast - Per Morten Schiefloe om implementering av strategi

Spørsmål om denne siden?

Kontakt: Kari Skarholt