For deg som er leder ved NTNU

Verktøy, snarveier og støtte i det daglige arbeidet 

Ny som leder

Endringsledelse og omstilling

Arbeid i team

Hva bør være på plass for å skape gode team og legge til rette for god samhandling? 

Arbeid i team

Møteledelse

Dos and don'ts for hvordan du skal skape gode møter og samlinger. 

Kommunikasjon

Personalledelse

NTNUs Ledelsesprogram

Lederrollen: jeg som leder

Få nyheter, tips og triks om ledelse i din nyhetsfeed på Innsida:

Meld deg på «Ledelse ved NTNU»

Podcast ikon.Podcast - Per Morten Schiefloe om implementering av strategi

Spørsmål om denne siden?

Kontakt: Kari Skarholt