Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Kommersialisering av forskning

For ansatte (Gå til siden for studenter)

Kommersialisering steg for steg

Når du har en ny idé eller oppfinnelse, patenterbar eller ikke, så er det veldig fornuftig å kontakte TTO – NTNU Technology Transfer så tidlig som mulig. Vi er alltid ivrige etter å høre om spennende forskningsresultater og gode ideer vi kan utvikle sammen med deg. Mange tror at ideen må være ferdig utviklet før man kommer til TTO, men da kan det kanskje være for sent. Kom så tidlig som mulig, slik at vi kan hjelpe til med både markedsvurdering og patentering.

Du kan få hjelp av studenter til testing og videreutvikling av forretningspotensialet i din idé. Meld inn ideen til NTNUs Entreprenørskole eller Take-Off, og fagansvarlig vil vurdere om den er egnet som case for studentene.

Vurdere idéens potensiale

Hvilket problem løser ideen din? Finnes det et marked? Kan den patenteres? Hvor stort er finansieringsbehovet?

Når TTO har fått en tilstrekkelig forståelse av din idé, vil de vurdere de kommersielle mulighetene den har og jobbe videre med utvikling av ideen sammen med deg.

Det er viktig å finne ut om din ide virker. Testing og utvikling av en idé kan være kostbart, men sentralt i en kommersialiseringsprosess. Utvikling av prototype eller annen form for "Proof of Concept" øker ekstern interesse og mulighet for videreutvikling.

TTO har tilgang til og lang erfaring med å søke en rekke finansieringskilder for nettopp dette formålet.

Patentering og beskyttelse

Dersom man har en patenterbar oppfinnelse, vil et innvilget patent kunne fungere som et nødvendig konkurransefortrinn i markedet.

Hindrer patentering vitenskapelig publisering?

Nei. Begge deler er fullt mulig så lenge man gjør det i riktig rekkefølge. For å komme frem til den beste patenteringsstrategi, involverer vi gjerne profesjonelle internasjonale patentbyråer.

Les mer om: IP (IPR) – Intellektuelle rettigheter

Etablere bedrift

Man kan velge å etablere et nytt selskap for å få produktet/tjenesten ut i markedet.

Vi vil gjøre det sammen med deg. Du trenger nødvendigvis ikke å bli selskapets daglig leder, men din rolle vil uansett være sentral som f.eks. med en styreposisjon.

Når inntektene skal fordeles i et aksjeselskap, vil den økonomiske gevinsten være knyttet til realisasjon av eierandeler i selskapet.

Til nå har TTO vært med å etablere mer enn 40 nye selskaper.

Lisensiere patentet

I mange tilfeller er det mest hensiktsmessig å inngå lisensavtaler med industriaktører som er etablert i de riktige markedene.
En lisens er en måte å lease ut din ide på. TTO har til nå inngått flere titalls lisensavtaler og besitter høy kompetanse i forbindelse med forhandlinger og oppfølgning av disse.

Når inntektene skal fordeles vil nettoinntekter fra lisensavtaler deles likt mellom deg som idehaver, ditt fagmiljø og TTO.