Back

Bruke multimedia i undervisningen

  Page Status Revision User Date Summary  
Bruke multimedia i undervisningen Approved 4.7 Marit Kristine Berntsen 7 Days Ago Endret forelder fra "Retningslinjer og regelverk for digital undervisning."
Bruke multimedia i undervisningen Approved 4.6 Marit Kristine Berntsen 7 Days Ago Endret forelder fra "."
Bruke multimedia i undervisningen Approved 4.5 (Minor Edit) Silje Belsvik Taftø 3 Months Ago Fjerna lenke
Bruke multimedia i undervisningen Approved 4.4 (Minor Edit) Amelia Dixie Matre 8 Months Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 4.3 (Minor Edit) Amelia Dixie Matre 8 Months Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 4.2 Amelia Dixie Matre 8 Months Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 4.1 (Minor Edit) Amelia Dixie Matre 8 Months Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 4.0 Silje Belsvik Taftø 8 Months Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 3.9 (Minor Edit) Karoline Lorentzen 1 Year Ago Lenkefix
Bruke multimedia i undervisningen Approved 3.8 (Minor Edit) Karoline Lorentzen 1 Year Ago Lenkefix
Bruke multimedia i undervisningen Approved 3.7 (Minor Edit) Silje Belsvik Taftø 3 Years Ago Språkvask
Bruke multimedia i undervisningen Approved 3.6 (Minor Edit) Silje Belsvik Taftø 3 Years Ago skrivefeil
Bruke multimedia i undervisningen Approved 3.5 Tonje Mogstad Høivik 3 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 3.4 Silje Belsvik Taftø 3 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 3.3 Silje Belsvik Taftø 3 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 3.2 (Minor Edit) Silje Belsvik Taftø 3 Years Ago Endra lenker
Bruke multimedia i undervisningen Approved 3.1 (Minor Edit) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Years Ago Endret toppinfo.
Bruke multimedia i undervisningen Approved 3.0 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago Språkvask
Bruke multimedia i undervisningen Approved 2.9 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 2.8 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago Endra lenke
Bruke multimedia i undervisningen Approved 2.7 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 2.6 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 2.5 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 2.4 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago Tekst til kulepunkt
Bruke multimedia i undervisningen Approved 2.3 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago La til kjelder
Bruke multimedia i undervisningen Approved 2.2 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 2.1 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 2.0 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago Cop-paste heile greie og byrja på nytt
Bruke multimedia i undervisningen Approved 1.9 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 1.8 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 1.7 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 1.6 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 1.5 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 1.4 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 1.3 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 1.2 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 1.1 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago
Bruke multimedia i undervisningen Approved 1.0 Silje Belsvik Taftø 4 Years Ago