Pages with Topic Hiring process .

Status Revision User  
HR-rutiner ved IV Approved 39.3 Vivian Sekkenes 11 Days Ago
Bestille tilganger til systemer og rom Approved 16.4 Guro Kristiane Berge Vistad 18 Days Ago
Rekruttering av ansatte - forbedringsarbeid Approved 5.4 Rune Haugen 19 Days Ago
Working conditions for employees Approved 2.9 (Minor Edit) Edith Marlene Søndre 23 Days Ago
Rekruttering - HR - MH Approved 3.2 Bjarne Anders Lein 26 Days Ago
PhD at the Department of Physics Approved 6.4 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 Month Ago
Employment in temporary academic positions - IE Approved 3.2 Harald Lenschow 1 Month Ago
Oppdragstakeravtale for eksterne oppdragstakere Approved 12.5 Bjarne Anders Lein 1 Month Ago
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Approved 24.9 Oddrun Husby 2 Months Ago
Orakeltjenesten søker nye medarbeidere Approved 9.5 (Minor Edit) Vegar Sundgaard 2 Months Ago
Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Approved 2.5 Ann-Karin Bromstad 3 Months Ago
Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i Norge Approved 1.9 Elin Merete Bjørgen 3 Months Ago
Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet Approved 2.9 Ann-Karin Bromstad 3 Months Ago
Administrere tilganger Approved 2.9 Guro Kristiane Berge Vistad 3 Months Ago
Ansettelsesutvalg ved MH Approved 4.1 Bjarne Anders Lein 3 Months Ago
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Approved 3.2 Oddrun Husby 3 Months Ago
Ansettelsesutvalg ved NV-fakultetet Approved 3.2 Per Henning 4 Months Ago
Ansettelsesråd ved NV-fakultetet Approved 2.3 Per Henning 4 Months Ago
Mottak av internasjonale forskere Approved 1.5 Jakobe Olea T. H. Juul 5 Months Ago
Onboarding of international researchers Approved 1.1 Jorunn Wessel 5 Months Ago