Pages with Topic Special needs accomodation .

Status Revision User  
Generelle lover og regler - studier Approved 20.8 Kjersti Møller 4 Days Ago
Tilrettelegging - kurs og grupper Approved 4.4 Reidar Angell Hansen 2 Months Ago
Tilrettelegging - for studieveiledere Approved 4.2 Reidar Angell Hansen 2 Months Ago
Matteland Approved 2.7 Per Kristian Hove 2 Months Ago
Tilrettelegging på eksamen Approved 11.4 Kjersti Sørensen 3 Months Ago
Special examination arrangements Approved 4.5 Anette Knutsen 3 Months Ago
Søk om tilrettelegging som toppidrettsstudent Approved 2.8 (Minor Edit) Maria Lillemoen 4 Months Ago
Bruk mikrofon Approved 5.8 Reidar Angell Hansen 4 Months Ago
Semesteravgift og registrering Approved 8.6 Christine Anne Sætre 4 Months Ago
Eksempler på tilrettelegging Approved 2.8 Reidar Angell Hansen 4 Months Ago
Manager of an employee with substance abuse problems Approved 2.4 (Minor Edit) Karoline Lorentzen 5 Months Ago
Alternativt tilbud til hovedekskursjonen Approved 2.0 Kjersti Lunden Nilsen 5 Months Ago
Studentbevis - app Approved 7.1 (Minor Edit) Gabriel Alfnes 6 Months Ago
Forelese for studenter med funksjonsnedsettelse Approved 3.5 Reidar Angell Hansen 8 Months Ago
Håndtere utfordrende veiledningssituasjoner Approved 5.0 (Minor Edit) Karoline Lorentzen 8 Months Ago
Timeplaner ved MH-fakultetet Approved 2.3 (Minor Edit) Karoline Lorentzen 10 Months Ago
Courses and groups for students with special needs Approved 1.2 Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Months Ago
Examples of adaptations Approved 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Months Ago
Transport og parkering - HC Approved 3.2 Reidar Angell Hansen 10 Months Ago
Equipment and study aids for special needs students Approved 2.7 (Minor Edit) Karoline Lorentzen 11 Months Ago