Pages with Topic Conferences .

Status Revision User  
VIP-besøk Approved 1.7 (Minor Edit) Mads Saurstrø 2 Days Ago
Forskningsetisk utvalg Approved 3.6 Martine Årebråt Markussen 8 Days Ago
Sidegjøremål Approved 5.1 Martine Årebråt Markussen 8 Days Ago
Klagenemnda Approved 9.1 (Minor Edit) Edith Marlene Søndre 10 Days Ago
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Approved 7.1 (Minor Edit) Kjersti Strømme 15 Days Ago
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter Approved 14.0 (Minor Edit) Edith Marlene Søndre 1 Month Ago
Artists and musicians at NTNU Approved 2.0 (Minor Edit) Tanja Mathiesen 1 Month Ago
Kulturinnslag på konferansen Approved 5.1 (Minor Edit) Tanja Mathiesen 1 Month Ago
Utlån av bannere og rollups Approved 5.4 (Minor Edit) Kolbjørn Skarpnes 1 Month Ago
Lån av lokaler Approved 13.2 (Minor Edit) Trond Øyum 1 Month Ago
Finding a conference venue Approved 3.8 Anna Kittel 1 Month Ago
Venues for courses and conferences Approved 3.4 Anna Kittel 1 Month Ago
Lokaler til kurs og konferanser Approved 11.5 Anna Kittel 1 Month Ago
NTNU Brussels Office Approved 3.0 (Minor Edit) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Month Ago
Habilitet Approved 2.5 Kristin Wergeland Brekke 2 Months Ago
NTNUs Brusselkontor Approved 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 2 Months Ago
Etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU Approved 5.2 Stine Thordarson Moltubakk 2 Months Ago
Short-term booking of campus areas Approved 4.9 (Minor Edit) Trond Øyum 3 Months Ago
Videomøte Approved 3.5 Andreas Aarlott 4 Months Ago
Video conferencing Approved 2.1 Cecilie Dibbern Lydersen 4 Months Ago