Pages with Intended for Employees .

Status Revision User  
NTNUs ærespris Approved 2.2 (Minor Edit) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Day Ago
Usernames and passwords Approved 9.7 Vebjørn Slyngstadli 1 Day Ago
ErasmusPlus Programme 2014 to 2021 Approved 2.4 (Minor Edit) Torstein Høe 1 Day Ago
ErasmusPluss programmet 2014 til 2021 Approved 3.4 (Minor Edit) Torstein Høe 1 Day Ago
Brukernavn og passord Approved 15.8 Vebjørn Slyngstadli 1 Day Ago
Interne prosedyrer for Erasmus Mundus søknader Approved 1.3 (Minor Edit) Torstein Høe 1 Day Ago
Digital security incident Approved 1.7 Vebjørn Slyngstadli 1 Day Ago
Skjema - Økonomi Approved 60.4 (Minor Edit) Elin Merete Bjørgen 1 Day Ago
General purchasing agreements Approved 3.9 (Minor Edit) Tina Husby Aune 1 Day Ago
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Approved 9.3 Roger Skjelbakken 1 Day Ago
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Approved 1.3 Anne Margrethe Vik 1 Day Ago
Lover og reglement ved innkjøp Approved 3.1 (Minor Edit) Tina Husby Aune 1 Day Ago
Reiseforskudd og reiseoppgjør for forskningstermin ved NV Approved 3.5 Per Henning 1 Day Ago
Digital sikkerhetshendelse Approved 6.5 Vebjørn Slyngstadli 1 Day Ago
Programme council - MCT Approved 1.7 (Minor Edit) Vegard Stolpnessæter 1 Day Ago
TOPdesk Approved 6.3 Tove Strømman Matera 1 Day Ago
Digitale læringsressurser - LOR Approved 3.9 Ilaria Canova Calori 1 Day Ago
Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål Approved 4.1 Heine Anders Skipenes 1 Day Ago
Samlokalisering IDI Approved 7.8 Jan Håvard Ryen 1 Day Ago
Nettverk for studieveiledere - KNUS Approved 38.8 Stine Halle Faugstadmo 1 Day Ago