Pages with Topic Research .

Status Revision User  
CAESAR II Approved 1.7 Jan Ole Waagen 4 Hours Ago
Research at IKP Approved 2.4 (Minor Edit) Gro Mogseth 3 Days Ago
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Approved 2.2 Thomas Aarnseth 3 Days Ago
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Approved 1.6 Thomas Aarnseth 3 Days Ago
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Approved 4.8 May Karin Dyrendahl 6 Days Ago
Work with genetically modified organisms Approved 1.0 Jorunn Wessel 6 Days Ago
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Approved 8.7 May Karin Dyrendahl 12 Days Ago
Department seminars - IBT Approved 54.4 (Minor Edit) Kjetill Østgaard 12 Days Ago
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Approved 5.1 (Minor Edit) Karoline Lorentzen 14 Days Ago
Horizon 2020 Approved 4.1 (Minor Edit) Siv Ingrid Skau Ekra 21 Days Ago
Horisont 2020 Approved 9.0 (Minor Edit) Siv Ingrid Skau Ekra 21 Days Ago
Apply for project establishment grants Approved 3.6 (Minor Edit) Siv Ingrid Skau Ekra 21 Days Ago
Søk om prosjektetableringsstøtte Approved 5.4 (Minor Edit) Siv Ingrid Skau Ekra 21 Days Ago
Senter for fremragende utdanning Approved 7.1 (Minor Edit) Wenche Margrethe Kulmo 24 Days Ago
Centre for Excellence in Education Approved 4.9 (Minor Edit) Wenche Margrethe Kulmo 24 Days Ago
Utnevne æresdoktor ved NTNU Approved 2.8 Kristin Wergeland Brekke 25 Days Ago
Appointment of honorary doctors at NTNU Approved 1.2 Kristin Wergeland Brekke 25 Days Ago
Universitetskommune Approved 1.7 (Minor Edit) Pia Karoline Farstad Eriksen 27 Days Ago
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Approved 6.2 Kristina Jones 28 Days Ago
The Postdoc Action Pilot Project Approved 3.5 (Minor Edit) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Month Ago