Pages with Intended for Employees .

Status Revision User  
Studieplanrevisjon Approved 1.9 Ada Aligiai 9 Hours Ago
Studieplanlegging for ansatte Approved 1.2 Ali Aljumaili 10 Hours Ago
PhD at the Department of Physics Approved 6.3 Bjørn Fredrik Syvertsen 11 Hours Ago
Studieplanleggingsverktøy FAQ - ofte stilte spørsmål Approved 1.4 Ali Aljumaili 11 Hours Ago
Informasjonssikkerhet - roller og ansvar Approved 3.1 Christoffer V Hallstensen 12 Hours Ago
Vitenskapsmuseets styrer og råd Approved 10.8 Renate Lillian Johansen 12 Hours Ago
Valg ved VM Approved 4.8 Renate Lillian Johansen 12 Hours Ago
Software overview Approved 39.6 Jan Ole Waagen 12 Hours Ago
Programvareoversikt Approved 42.4 Jan Ole Waagen 12 Hours Ago
Studieplanleggingsverktøy - kontaktpersoner Approved 1.1 Ali Aljumaili 13 Hours Ago
Undervisningsformer i medisinstudiet Approved 22.1 (Minor Edit) Ivar Skjåk Nordrum 17 Hours Ago
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Approved 3.3 (Minor Edit) Elin Merete Bjørgen 5 Days Ago
Studieplan test 1 Approved 4.9 Ali Aljumaili 5 Days Ago
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Blackboard Approved 2.2 Ali Aljumaili 6 Days Ago
Fakultetsstyret ved ØK Approved 2.6 (Minor Edit) Kari Støre Gullichsen 6 Days Ago
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Approved 22.4 Elin Merete Bjørgen 6 Days Ago
Ny wikiside Approved 4.6 Ada Aligiai 7 Days Ago
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Approved 13.6 (Minor Edit) Hege Barreth Jacobsen 7 Days Ago
Reiseregning Approved 12.3 Elin Merete Bjørgen 7 Days Ago
Bestillere - kontaktinformasjon Approved 37.3 (Minor Edit) Elin Merete Bjørgen 7 Days Ago