All Pages

Status Revision User  
AutoCAD Electrical Approved 1.4 Jan Ole Waagen 23 Days Ago
AutoCAD LT Approved 1.4 Jan Ole Waagen 23 Days Ago
AutoCAD Map 3D Approved 1.4 Jan Ole Waagen 23 Days Ago
Autodesk Education Approved 1.5 Jan Ole Waagen 23 Days Ago
Automation Studio Approved 1.2 Jan Ole Waagen 5 Months Ago
Automatisk Gemini-artikkel NTNU Nyheter Approved 1.0 Anders Gimmestad Gule 3 Months Ago
Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Approved 1.4 Vegard Fuglaas Andersen 27 Days Ago
Automatisk videresending av epost Approved 3.3 Vebjørn Slyngstadli 8 Months Ago
Autorisasjon for helsepersonell Approved 1.5 Elin Merete Bjørgen 2 Years Ago
Avanserte litteratursøk Approved 3.0 Marit Brodshaug 3 Months Ago
Avanserte widgeter for spesielle behov i Liferay Approved 1.4 (Minor Edit) Martin Fjeldvær 1 Month Ago
Aventa Approved 1.2 Jan Ole Waagen 5 Months Ago
Avfall Approved 17.3 (Minor Edit) Trond Øyum 1 Day Ago
Avhandlingsformer - artikkelbasert og monografi - doktorgrad Approved 2.7 Kristina Jones 1 Year Ago
Avhende kjemikalieavfall Approved 19.8 (Minor Edit) Arve Johansen 6 Months Ago
Avhende smittefarlig avfall Approved 7.6 (Minor Edit) Arve Johansen 8 Months Ago
Avskjed i nåde Approved 1.7 (Minor Edit) Tanja Mathiesen 2 Years Ago
Avslutning av arbeidsforholdet Approved 1.6 (Minor Edit) Edith Marlene Søndre 2 Years Ago
Avslutning av BOA-prosjekter Approved 2.3 (Minor Edit) Yngvild Nåvik 2 Years Ago
Avspasering ved Seksjon for bygningsdrift Approved 1.6 (Minor Edit) Anne Cecilie Holen 2 Years Ago