All Pages

Status Revision User  
Bestille tilganger til systemer og rom Approved 14.0 Guro Kristiane Berge Vistad 7 Days Ago
Bestille vernebrille Approved 6.7 Cecilie Dibbern Lydersen 6 Months Ago
Bestillere - kontaktinformasjon Approved 38.1 (Minor Edit) Elin Merete Bjørgen 10 Hours Ago
Bestilling av nytt utstyr for AAK ITV og AIA Approved 1.2 (Minor Edit) Trond Øyum 14 Days Ago
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Approved 10.0 (Minor Edit) Tina Husby Aune 1 Month Ago
Bestilling PC-utstyr og datarekvisita Approved 1.0 Martin Fjeldvær 4 Years Ago
Bestilling til betaling - BtB - rutinestøtte Approved 6.0 (Minor Edit) Elin Merete Bjørgen 3 Months Ago
Bestilling under kr 100 000 Approved 2.9 Elin Merete Bjørgen 3 Months Ago
Betale for parkering på NTNU Approved 16.8 (Minor Edit) Trond Øyum 5 Months Ago
Betingelser for betaling og levering Approved 2.9 (Minor Edit) Tina Husby Aune 3 Months Ago
Bever Control Approved 1.2 Jan Ole Waagen 5 Months Ago
BEVISST - System for virksomhetsstyring Approved 5.2 (Minor Edit) Karoline Lorentzen 8 Months Ago
BEVISST brukerstøtte Approved 12.8 Gry Jordet Kibsgaard 2 Months Ago
Bibliotek Approved 1.0 Jorunn Wessel 8 Months Ago
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Approved 3.4 (Minor Edit) Yngvild Nåvik 1 Year Ago
Bilder fra NTNU Approved 2.1 Nina Kotte 5 Months Ago
Bilder og Media NTNU Nyheter Approved 1.0 Anders Gimmestad Gule 3 Months Ago
Biologiske faktorer Approved 7.9 (Minor Edit) Karoline Lorentzen 7 Months Ago
BioNumerics Approved 1.2 Jan Ole Waagen 5 Months Ago
Biotechnology Evaluation 2016 Approved 15.8 Jo Esten Hafsmo 2 Years Ago