All Pages

Status Revision User  
7-zip Approved 2.2 Jan Ole Waagen 7 Months Ago
685-prosjekter Approved 4.3 Elin Merete Bjørgen 1 Month Ago
20-sim Approved 2.8 Jan Ole Waagen 7 Months Ago
Årsplaner MH Approved 1.3 (Minor Edit) Kristina Jones 10 Months Ago
Årsoppgave lønn Approved 4.3 (Minor Edit) Elin Merete Bjørgen 9 Months Ago
Årshjul med frister HF Approved 1.9 Gro Lurås 1 Month Ago
Årets underviser ved HF Approved 1.8 (Minor Edit) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Months Ago
Årets formidler og Årets lærer IME Approved 1.0 Tone Kvenild 3 Years Ago
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IME Approved 1.0 Nina Kotte 2 Years Ago Move to the Recycle Bin
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IE Approved 4.7 Vegard Rønning 1 Year Ago Move to the Recycle Bin
Åpne og pakke zip-filer Approved 1.8 (Minor Edit) Knut Marius Moen Tjørstad 2 Years Ago
Å bygge en ny enhet - for ledere Approved 2.4 (Minor Edit) Edith Marlene Søndre 2 Years Ago
Økonomiskolen Approved 3.1 Elin Merete Bjørgen 1 Year Ago
Økonomisk støtte ved IE Approved 2.7 Nina Kotte 1 Year Ago
Økonomisk støtte under forskningsterminen Approved 2.3 Rune Haugen 1 Month Ago
Økonomisk støtte til studentarrangement Approved 2.0 (Minor Edit) Reidar Angell Hansen 2 Years Ago
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Approved 3.3 (Minor Edit) Kristina Jones 1 Year Ago
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved DMF Approved 1.0 Kristina Jones 2 Years Ago
Økonomirapporter i Maconomy Approved 5.5 Elin Merete Bjørgen 6 Days Ago
Økonomirapporter i iAccess Approved 1.4 Elin Merete Bjørgen 10 Days Ago
Økonomiportalen - rutinebeskrivelser og rutinestøtte Approved 16.3 Elin Merete Bjørgen 10 Months Ago
Økonomibegrep Approved 1.9 Karoline Lorentzen 8 Months Ago
Ærespris for fortjenstfull innsats for NTNU Approved 1.0 Mads Saurstrø 1 Year Ago
X-win 32 Approved 4.7 Jan Ole Waagen 6 Months Ago
Xara Photo Graphic Designer Approved 1.1 Jan Ole Waagen 6 Months Ago
Written examination off campus Approved 2.2 Marte Helene Foss 2 Years Ago
Workshop programmes - Kick-off for Horizon 2020 Approved 5.8 (Minor Edit) Siv Ingrid Skau Ekra 8 Months Ago
Wonderware Approved 1.6 Jan Ole Waagen 6 Months Ago
WinZip Approved 1.9 Christine Anne Sætre 4 Years Ago
Winsteps Approved 1.1 Jan Ole Waagen 6 Months Ago
WinSCP Approved 1.1 Jan Ole Waagen 4 Months Ago
Windows 10 Approved 2.8 Leif Jakobsen 2 Years Ago
Wikisider - Confluence Approved 2.2 (Minor Edit) Thomas Misje 1 Year Ago
Wikipedia Approved 1.6 (Minor Edit) Siv Ingrid Skau Ekra 7 Months Ago
Wiki for bachelorstudenter i kjemi Approved 11.7 (Minor Edit) Cecilie Dibbern Lydersen 7 Months Ago
Widget i Liferay - hva er det Approved 1.0 Martin Fjeldvær 6 Months Ago
Webstatistikk Approved 6.2 Christine Anne Sætre 10 Months Ago
Webinnholdsvisning i Liferay Approved 4.7 Jorunn Wessel 1 Month Ago
Webinar som digital læringsarena Approved 4.5 (Minor Edit) Cecilie Dibbern Lydersen 3 Months Ago
VVS-tjenester Approved 1.3 (Minor Edit) Anne Cecilie Holen 1 Year Ago
Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad Approved 2.0 (Minor Edit) Hege Gabrielsen Førsvoll 10 Months Ago
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Approved 4.2 (Minor Edit) Elin Merete Bjørgen 9 Months Ago
Vurdere personvernkonsekvenser Approved 4.9 Bjarne Anders Lein 6 Months Ago
VPN på Iphone og Ipad Approved 4.6 (Minor Edit) Thomas Misje 10 Months Ago
VPN på Android Approved 2.6 (Minor Edit) Karoline Lorentzen 8 Months Ago
Vortex Studio Approved 1.1 Jan Ole Waagen 6 Months Ago
VLC Approved 1.1 Jan Ole Waagen 4 Months Ago
Vitnemål Approved 6.1 Anette Knutsen 5 Hours Ago
Vitenskapsmuseets treningstilbud Approved 2.3 Christen Torvik 3 Months Ago
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Approved 9.3 Roger Skjelbakken 20 Days Ago
Vitenskapsmuseets styrer og råd Approved 11.4 Renate Lillian Johansen 1 Month Ago
Vitenskapsmuseets referater Approved 18.5 Renate Kvernberg 1 Year Ago
Vitenskapsmuseets profilering Approved 4.6 Tove Eivindsen 2 Years Ago
Vitenskapsmuseets organisering Approved 3.1 (Minor Edit) Tanja Mathiesen 2 Years Ago
Vitenskapsmuseets beredskapsplan Approved 2.4 Morten Sylvester 10 Months Ago
Vitenskapsmuseet - Styret ved Sekson for arkeologi og kulturhistorie Approved 1.0 Roger W. J. Alterskjær 4 Years Ago
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for naturhistorie Approved 1.0 Tove Eivindsen 2 Years Ago
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Approved 1.0 Tove Eivindsen 2 Years Ago
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for naturhistorie Approved 5.5 Roger Skjelbakken 1 Year Ago
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie Approved 10.8 Marianne Utne Nilsen 2 Years Ago
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Approved 95.2 (Minor Edit) Rita Mari Hansen 4 Hours Ago
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Approved 5.6 Geir Furhovden 20 Days Ago
Vitenskapsmuseet - LOSAM - arkiv Approved 3.4 Thomas Andersen 3 Years Ago
Vitenskapsmuseet - LOSAM Approved 10.8 Christen Torvik 3 Years Ago
Vitenskapsmuseet - Ledermøtet - Arkiv Approved 1.6 (Minor Edit) Mads Saurstrø 3 Years Ago
Vitenskapsmuseet - Ledermøtet Approved 8.7 Geir Furhovden 1 Day Ago
Vitenskapsmuseet - Internt fagråd for formidling Approved 1.0 Jorunn Wessel 2 Years Ago
Vitenskapsmuseet – Fagråd for utstillinger og arrangement Approved 1.0 Jorunn Wessel 2 Years Ago Move to the Recycle Bin
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Approved 12.1 Morten Sylvester 22 Days Ago
Vitenskapsmuseet - Fagråd for digital deling Approved 1.2 Roger W. J. Alterskjær 1 Year Ago
Visum til utenlandsstudier Approved 3.2 (Minor Edit) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 Years Ago
Visum Approved 3.7 (Minor Edit) Edith Marlene Søndre 1 Month Ago
Visual3D Approved 1.1 Jan Ole Waagen 6 Months Ago
Visualisering av data og tegning av diagrammer Approved 2.6 (Minor Edit) Thomas Misje 1 Year Ago
Visittkort Approved 3.8 (Minor Edit) Tanja Mathiesen 2 Years Ago