All Pages

Status Revision User  
Regnskap - Mva ved arkeologiske oppdrag Approved 1.6 Elin Merete Bjørgen 3 Months Ago
Regnskap - Mva og museumsvirksomhet Approved 1.4 Elin Merete Bjørgen 3 Months Ago
Regnskap - Mva og EU-prosjekter Approved 1.6 Elin Merete Bjørgen 3 Months Ago
Regnskap - Merverdiavgift og offentlig virksomhet Approved 2.0 (Minor Edit) Elin Merete Bjørgen 3 Months Ago
Regnskap - Merverdiavgift og kunst Approved 1.8 (Minor Edit) Inger Helene Talberg 2 Years Ago
Regnskap - Merverdiavgift Approved 5.8 (Minor Edit) Elin Merete Bjørgen 5 Months Ago
Regnskap - lover og reglement Approved 4.1 (Minor Edit) Mariana Bryk 9 Months Ago
Regnskap - kostnadssted Approved 25.2 (Minor Edit) Elin Merete Bjørgen 20 Days Ago
Regnskap - kostnadsfordeling av reiseregninger Approved 2.9 (Minor Edit) Elin Merete Bjørgen 9 Months Ago
Regnskap - kontering Approved 10.4 Elin Merete Bjørgen 6 Months Ago
Regnskap - Håndtering av mva Approved 2.4 Elin Merete Bjørgen 3 Months Ago
Regnskap - Grunnlaget for mva-beregningen Approved 1.4 Elin Merete Bjørgen 3 Months Ago
Regnskap - frister Approved 10.5 Elin Merete Bjørgen 2 Months Ago
Regnskap - Forholdsmessig fradrag for inngående mva Approved 1.3 (Minor Edit) Inger Helene Talberg 2 Years Ago
Regnskap - Delinstruks for merverdiavgiftsområdet Approved 1.2 (Minor Edit) Tanja Mathiesen 5 Years Ago
Regnskap - Avgiftsregler for NTNU Approved 2.0 (Minor Edit) Elin Merete Bjørgen 3 Months Ago
Regnskap - Avgiftspliktige transaksjoner Approved 1.5 Elin Merete Bjørgen 3 Months Ago
Regnskap - attester Approved 8.2 (Minor Edit) Elin Merete Bjørgen 1 Month Ago
Regnskap Approved 4.7 Elin Merete Bjørgen 9 Months Ago
Regler for oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Approved 1.0 Kristina Jones 3 Years Ago