All Pages

Status Revision User  
Utstyr - massespektrometri lab - Realfagbygget Approved 1.8 Trond Reklev 1 Year Ago
Utstedelse av besøkskort Approved 1.2 (Minor Edit) Trond Øyum 2 Months Ago
Utskriftskvote for studenter Approved 4.9 (Minor Edit) Vegar Sundgaard 1 Month Ago
Utskrift ved NTNU Approved 1.2 (Minor Edit) Tanja Mathiesen 2 Years Ago
Utskrift ved biblioteket Approved 5.6 Marit Brodshaug 5 Months Ago
Utskrift ved AD Approved 2.6 (Minor Edit) Ole Tolstad 2 Years Ago
Utskrift ved AB Approved 1.0 Tanja Mathiesen 2 Years Ago
Utskrift på AB-fakultetet Approved 1.0 Vibeke Ann Pettersen 7 Years Ago
Utskrift fra mobile enheter - Everyoneprint Approved 1.8 (Minor Edit) Tore Stensaker Tefre 1 Year Ago
Utskrift av PowerPoint-plansjer Approved 1.6 Christian Moen Fjære 6 Years Ago
Utskrift av Powerpoint-læremidler Approved 1.0 Christian Moen Fjære 6 Years Ago
Utskrift - ofte stilte spørsmål Approved 4.2 (Minor Edit) Karoline Lorentzen 10 Months Ago
Utskrift - leveranse av kopipapir - toner og rekvisita Approved 3.5 (Minor Edit) Thomas Misje 1 Year Ago
Utskrift - Everyoneprint Approved 1.0 Tanja Mathiesen 2 Years Ago
Utsettelse av foreldrepermisjon Approved 1.0 Synne Mæle 3 Years Ago
Utsette foreldrepermisjonen Approved 1.4 (Minor Edit) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 Year Ago
Utsatt eksamen - kont Approved 10.3 Anette Knutsen 2 Months Ago
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Approved 5.4 Lise Trondsen Sagdahl 2 Months Ago
Utnevne æresdoktor ved NTNU Approved 2.8 Kristin Wergeland Brekke 9 Months Ago
Utlån av rollups Approved 1.0 Tone Kvenild 3 Years Ago