All Pages

Status Revision User  
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Approved 5.6 (Minor Edit) Frank Alexander Kræmer 7 Days Ago
HR-rutiner ved IV Approved 39.3 Vivian Sekkenes 7 Days Ago
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Approved 54.7 (Minor Edit) Anne Kristin Mikkelborg 7 Days Ago
Valg av studieretning og hovedprofil ved datateknologi - IDI Approved 5.2 Unni Kringtrø Eide 7 Days Ago
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Approved 7.4 (Minor Edit) Felix Seifert 8 Days Ago
FS - Brukerveiledninger Approved 2.7 Anette Knutsen 8 Days Ago
Skatt og utenlandsopphold Approved 6.8 Felix Seifert 8 Days Ago
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Approved 4.2 Felix Seifert 8 Days Ago
Regnskap - Årsavslutning Approved 3.9 (Minor Edit) Felix Seifert 8 Days Ago
Utdanningsfaglig basiskompetanse Approved 8.3 Marit R. Pettersen 8 Days Ago
Opptak til adgangsbegrensede emner Approved 8.8 Erik Sørli 8 Days Ago
HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap Approved 1.4 Vivian Sekkenes 8 Days Ago
Leseplasser og datasaler - Elgeseter Approved 2.0 Svanhild Reitan Lande 8 Days Ago
HR-medarbeidere for fellesadministrasjonen Approved 3.2 Rune Haugen 8 Days Ago
Funn av sprøyter og sprøytespisser Approved 3.7 (Minor Edit) Anne Cecilie Holen 8 Days Ago
Beredskap ved NV Approved 29.3 (Minor Edit) Espen Fjærvik 9 Days Ago
Karriereutvikling for postdoktorer Approved 4.9 Kristin Skjeldestad 9 Days Ago
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Approved 13.6 Rune Haugen 9 Days Ago
Personvern og GDPR - FAQ for ansatte Approved 3.0 (Minor Edit) Thomas Misje 11 Days Ago
Søke SFF Approved 2.2 Gunnhild Oftedal 11 Days Ago