All Pages

Status Revision User  
Montering av overvåkningskamera Approved 1.9 (Minor Edit) Trond Øyum 2 Months Ago
Bruke BibLaTex Approved 7.5 Marit Brodshaug 2 Months Ago
Bestille litteratur fra magasin Approved 1.7 Marit Brodshaug 2 Months Ago
Studieprogram-widgeter i Liferay Approved 1.7 Bjørg Danielsen 2 Months Ago
Utdanningsutvalget ved HF Approved 1.5 (Minor Edit) Cecilie Dibbern Lydersen 2 Months Ago
HR-nettverk Approved 1.8 Rune Haugen 2 Months Ago
FS - Utdanningsplan Approved 2.7 Anette Knutsen 2 Months Ago
Orakeltjenesten søker nye medarbeidere Approved 9.5 (Minor Edit) Vegar Sundgaard 2 Months Ago
Tilrettelegging - for studieveiledere Approved 4.2 Reidar Angell Hansen 2 Months Ago
Beredskap ved HF Approved 5.1 (Minor Edit) Cecilie Dibbern Lydersen 2 Months Ago
Manuelt rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Approved 1.8 Vegard Fuglaas Andersen 2 Months Ago
Strategi og styrende dokumenter Approved 14.2 Jorunn Wessel 2 Months Ago
Politikk for utvikling av studieportefølje Approved 1.0 Jorunn Wessel 2 Months Ago
NTNU Shorty Approved 3.9 (Minor Edit) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Months Ago
Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Approved 10.3 (Minor Edit) Elin Merete Bjørgen 2 Months Ago
Overføring av personopplysninger - avtalemaler Approved 2.2 (Minor Edit) Wenche Margrethe Kulmo 2 Months Ago
Comsol Multiphysics Approved 1.4 Jan Ole Waagen 2 Months Ago
MAXQDA Approved 1.0 Jan Ole Waagen 2 Months Ago
Box Approved 1.6 Jan Ole Waagen 2 Months Ago
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund Approved 2.7 Jorunn Wessel 2 Months Ago