All Pages

Status Revision User  
Digital sikkerhetshendelse Approved 6.4 Christoffer V Hallstensen 2 Months Ago
Digital skoleeksamen - for studenter Approved 14.2 (Minor Edit) Tora Benestad Ulstein 14 Days Ago
Digital sykemelding Approved 1.0 Jorunn Wessel 2 Years Ago
Digital sykmelding Approved 4.8 Rune Haugen 2 Months Ago
Digital vurdering ved NTNU Approved 3.2 (Minor Edit) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Months Ago
Digitale læringsressurser - LOR Approved 3.5 Marit Brodshaug 1 Month Ago
Digitale pensumlister Approved 7.9 Ilaria Canova Calori 12 Days Ago
Digitale tjenester Approved 1.3 (Minor Edit) Mads Saurstrø 3 Years Ago
Digitaliseringsprogram NTNU Approved 10.6 (Minor Edit) Ragnhild Gimse Storrø 1 Month Ago
Dine nettsted i Liferay Approved 1.4 (Minor Edit) Siv Ingrid Skau Ekra 14 Days Ago
Dion Approved 2.0 Jorunn Wessel 1 Year Ago
Disputaser ved NTNU Approved 3.0 Christine Anne Sætre 3 Months Ago
DMF Approved 1.0 Anne Steenstrup-Duch 6 Years Ago
DMF - Skjema for anmodning om tilsetting ved DMF Approved 1.0 Kristina Jones 3 Years Ago
DNASTAR Lasergene Approved 1.2 Jan Ole Waagen 6 Months Ago
DNV GL Approved 1.3 Jan Ole Waagen 6 Months Ago
Doktorgrad Approved 1.0 Christine Anne Sætre 3 Months Ago
Doktorgrad - avslutningsfasen Approved 1.8 (Minor Edit) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 Years Ago
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Approved 2.1 (Minor Edit) Jorunn Wessel 1 Year Ago
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Approved 1.3 (Minor Edit) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Year Ago