All Pages

Status Revision User  
Digital eksamen Approved 1.0 Tanja Mathiesen 2 Years Ago
Digital eksamen - eksamensark som skal skannes Approved 1.4 Miriam Nesbø 11 Months Ago
Digital eksamen - for eksterne sensorer Approved 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 12 Months Ago
Digital eksamen - for sensorer Approved 1.0 Mads Saurstrø 1 Year Ago
Digital eksamen - ofte stilte spørsmål Approved 6.8 Vegard Fuglaas Andersen 2 Months Ago
Digital eksamen - sette opp sensorkommisjoner i FS Approved 3.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Months Ago
Digital eksamen - skanning som supplement - for vitenskapelig ansatte Approved 1.4 Miriam Nesbø 11 Months Ago
Digital eksamen for studenter Approved 17.4 (Minor Edit) Tora Benestad Ulstein 1 Month Ago
Digital eksamen på NV-fakultetet Approved 8.6 Per Henning 4 Days Ago
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Approved 2.4 (Minor Edit) Tora Benestad Ulstein 2 Months Ago
Digital hjemmeeksamen – for administrativt ansatte Approved 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Years Ago Move to the Recycle Bin
Digital hjemmeeksamen - for studenter Approved 6.4 (Minor Edit) Vegar Sundgaard 4 Months Ago
Digital hjemmeeksamen – for vitenskapelig ansatte Approved 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Years Ago Move to the Recycle Bin
Digital innovasjon Approved 1.4 Vegard Rønning 5 Months Ago
Digital overføring av sensur Approved 2.3 Tora Benestad Ulstein 4 Months Ago
Digital politikk Approved 2.2 Ragnhild Gimse Storrø 8 Months Ago
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Approved 2.5 (Minor Edit) Tora Benestad Ulstein 2 Months Ago
Digital signering av e-post og kryptert samtale Approved 1.0 Tanja Mathiesen 2 Years Ago
Digital signering og kryptering av e-post Approved 1.0 Tanja Mathiesen 2 Years Ago
Digital sikkerhet Approved 8.6 (Minor Edit) Karoline Lorentzen 10 Months Ago