All Pages

Status Revision User  
Serviceerklæring for museumsadministrasjonen Approved 7.6 Renate Lillian Johansen 7 Months Ago
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Approved 13.6 Rune Haugen 10 Days Ago
Sentralt forskningsutvalg Approved 1.0 Martin Fjeldvær 5 Years Ago
Senter for fremragende utdanning Approved 8.3 (Minor Edit) Wenche Margrethe Kulmo 1 Month Ago
Sensurveiledning Approved 4.7 (Minor Edit) Kjersti Strømme 1 Month Ago
Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag Approved 9.3 Therese Mjøen 1 Month Ago
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Approved 1.7 Anne Margrethe Vik 7 Days Ago
Sensurfrist Approved 2.4 Anette Knutsen 6 Months Ago
Sensurere mappe i Inspera - for vitenskapelig ansatte Approved 1.2 (Minor Edit) Tora Benestad Ulstein 8 Months Ago
Sensurere i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Approved 2.2 (Minor Edit) Tora Benestad Ulstein 6 Months Ago
Seniorpolitikk ved NTNU Approved 4.1 Tore Hugubakken 11 Months Ago
Seniordagene Approved 4.2 (Minor Edit) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 Year Ago
Semesterkort Approved 1.0 Tone Kvenild 3 Years Ago
Semesterhåndbøker - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Approved 10.8 Mona Dalland Stormo 1 Year Ago
Semesteravgift og registrering Approved 8.6 Christine Anne Sætre 4 Months Ago
Seksuell trakassering Approved 1.6 (Minor Edit) Mads Saurstrø 5 Days Ago
Seksjon for naturhistorie - Rapport- og notatserie Approved 2.2 Anders Nese 4 Years Ago
SciFinder Approved 2.9 Roar Storleer 1 Year Ago
Scientific Workplace Approved 1.1 Jan Ole Waagen 6 Months Ago
Satser for mat ved representasjon og bevertning Approved 3.5 Elin Merete Bjørgen 6 Months Ago