All Pages

Status Revision User  
Tidslinje for utvikling av medisinstudiet ved NTNU Approved 15.3 Ivar Skjåk Nordrum 2 Days Ago
LOSAM for SU Approved 8.7 (Minor Edit) Sissel Sæther 2 Days Ago
Videokonferanserom ved NTNU Approved 6.3 (Minor Edit) Jorunn Wessel 2 Days Ago
Habilitet Approved 2.5 Kristin Wergeland Brekke 2 Days Ago
Utvalg for likestilling og mangfold Approved 3.5 (Minor Edit) Edith Marlene Søndre 2 Days Ago
Praksis i helse- og sosialfagutdanningene Approved 7.3 Bernt Nicolai Særsten 2 Days Ago
Digitale pensumlister Approved 8.2 Ilaria Canova Calori 2 Days Ago
Skjema - Økonomi Approved 60.5 (Minor Edit) Tina Husby Aune 2 Days Ago
Finansiering av helseforskning Approved 2.6 Kristina Jones 2 Days Ago
For undervisere ved medisinstudiet - MH Approved 19.4 Ivar Skjåk Nordrum 2 Days Ago
NTNUs ærespris Approved 2.2 (Minor Edit) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Days Ago
ErasmusPluss programmet 2014 til 2021 Approved 3.4 (Minor Edit) Torstein Høe 4 Days Ago
Brukernavn og passord Approved 15.8 Vebjørn Slyngstadli 4 Days Ago
Interne prosedyrer for Erasmus Mundus søknader Approved 1.3 (Minor Edit) Torstein Høe 4 Days Ago
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Approved 9.3 Roger Skjelbakken 4 Days Ago
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Approved 1.3 Anne Margrethe Vik 4 Days Ago
Lover og reglement ved innkjøp Approved 3.1 (Minor Edit) Tina Husby Aune 4 Days Ago
Reiseforskudd og reiseoppgjør for forskningstermin ved NV Approved 3.5 Per Henning 4 Days Ago
Digital sikkerhetshendelse Approved 6.5 Vebjørn Slyngstadli 4 Days Ago
TOPdesk Approved 6.3 Tove Strømman Matera 4 Days Ago