Interne priser...

Fremragende forskning og kunstnerisk virksomhet - ansattpris

Prisen for forskning og kunstnerisk virksomhet hører til de to strategiområdene forskning og kunstnerisk virksomhet.

Interne priser til ansatte

Bernt Erik Sæther til venstre og Gunnar Bovim holder diplomet mellom seg og ser rett i kamera og smiler.foto

Professor Bernt-Erik Sæther fikk ansattprisen innen forskning og kunstnerisk virksomhet for 2018 og ble overrakt utmerkelsen av rektor Gunnar Bovim. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Formålet med prisen #

Prisen for forskning og kunstnerisk virksomhet skal være en anerkjennelse av oppnådde forskningsresultater og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. Prisen skal være en inspirasjon for andre og støtte til videre forskning og kunstnerisk virksomhet ved NTNU. 

Kriterier for å få prisen #

Prisen skal kunne gis til en ansatt for sterke individuelle faglige prestasjoner og til grupper/fagmiljø som har oppnådd særlig gode resultater i fellesskap.

Den skal ikke være en påskjønnelse for lang og tro tjeneste.

Prismottaker skal ha

  • oppnådd særlig fremragende resultat innen forskning eller kunstnerisk virksomhet
  • bidratt til å gjøre NTNU synlig internasjonalt

Vurderingen skal baseres på oppnådde resultater de to-tre siste årene. 

Slik velges mottakerne ut #

Hvert fakultet nominerer inntil én kandidat til prisen. Forslaget må begrunnes med et dokument på inntil to sider.

Prorektor for forskning oppnevner en utvelgelses­komite bestående av tre medlemmer.

Tidligere mottakere av prisen #

  • 2018: Bernt Erik Sæther
  • 2015: May-Britt Moser og Edvard Moser

Kontakt #

Øyvin Sæther, saksbehandler, Rektors stab (forskning)

1 Attachment
3980 Views
Average (0 Votes)