Flytteprosess...

Flytteprosess Ålesund - Institutt for internasjonal forretningsdrift

I følge prosjektplan skal IIF flytte til nye lokasjoner i K-byggets 3. etasje sommer 2019. Noen ansatte flytter til 3. etasje i løpet av vår 2019. 

0 Attachments
788 Views
Average (0 Votes)