Flytteprosess...

Flytteprosess Ålesund - Bokhandel

I følge prosjektplan skal Akademika bokhandel flytte til nye lokaler i 1. etasje, der ekspedisjonen i dag er lokalisert. Flyttingen er estimert til sommer 2019.

0 Attachments
1364 Views
Average (0 Votes)