Digital vurdering...

Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering

(You are viewing an archived version of this page. (4.6), Go to the latest version.)

Delprosjektet skal i 2019 utarbeide og innføre en standardisert prosess for håndtering av begrunnelse og klage på sensurvedtak ved NTNU.

 
Delprosjektet ligger under Digital vurdering i NTNUs Digitaliseringsprogram

Status #

Status pr. oktober 2019:

 • Innføring av begrunnelse og klage for høsten 2019 er i gang
  • Standardisert og heldigital prosess og løsning
  • Ingen manuelle registreringer av begrunnelse- og klagesaker
  • Store tidsbesparelser spesielt for administrativt ansatte
  • Frivillig å delta høsten 2019
  • Gjelder kun individuelle skoleeksamener og innleveringer
  • Opplæring blir tilbudt administrativt ansatte og sensor/faglærer
 • Automatisk arkivering klagesaker er forventet klar til test i løpet av 2019
 • Kontinuerlig samarbeid med UH-sektoren om ny funksjonalitet og testing av felles løsninger
 • Kontinuerlig intervjurunder for kartlegging og innsikt på fakultet og institutt
 • Kontinuerlig  oppfølging og testing av ny funksjonalitet fra systemleverandører (Unit og Inspera Assessment)

Informasjon ved innføring av ny prosess og løsning for begrunnelse og klage #

Plan for innføring av begrunnelse og klage på sensur (PDF)

Emner som tar i bruk ny løsning høsten 2019 (PDF)

Informasjon til studenter (Word)

Informasjon til administrativt ansatte (PDF)

Informasjon til sensorer og faglærere (PDF)

Rapport fra pilotering våren 2019 (PDF)

Kontakt #

Rita Aursøy - Prosjektleder, Trondheim

Andreas Sylte - Rådgiver studieadministrative støttesystemer, Ålesund

Inger Åshild Paulsrud Hegstad - Førstekonsulent seksjon for utdanning, Gjøvik

Andreas Noteng - Studiekonsulent ved institutt for bygg- og miljøteknikk, Trondheim

Anette Lindi - Rådgiver ved Avdeling for studieadministrasjon, Trondheim

16 Attachments
5014 Views
Average (1 Vote)