Back

Barnehage og skole ved utenlandsopphold

(You are viewing an archived version of this page. (3.1), Go to the latest version.)

Skal du ha forskningstermin i utlandet vil vertsinstitusjonen være behjelpelig med å finne barnehage eller skoleplass.

English version - Schools for your children during your sabbatical year.

Ser du etter noe annet? Temaside om Forskningstermin | Sider merket med barnehage.

Sjekk at barnet beholder barnehageplassen her hjemme så tidlig som mulig. En barnehageplass kan ikke stå tom i mange måneder mens du er utenlands. Det er ingen garanti for å beholde barnehageplassen.

Barnehage eller skole i utlandet #

Foruten å søke vertsinstitusjonen om hjelp, kan dere prøve følgende:

Husk dokumentasjon #

Ta med dokumentasjon på barnets skolegang i Norge, eksempelvis pensumlister og læreplaner. Noen utenlandske skoler krever helseattest og dokumentasjon på vaksinasjonsprogram.

Skolepenger #

Regn med å måtte betale skolepenger i engelskspråklige land og på engelskspråklige skoler.Om NTNU dekker denne utgiften må avklares før avreise. Merk deg at utgifter til skolepenger og barnepass ikke alltid gir skattefradrag.

Hjemmeskole #

Det er mulig å søke om å la barna gå i hjemmeskole dersom en forelder er hjemmeværende under oppholdet. Forutsetningen er at hjemmeundervisningen må være like god som den som den gis i grunnskolen. Ta kontakt med oppvekstkontoret i kommunen din i god tid før avreise om dette er aktuelt. 

Utmelding fra skole #

Utmelding fra skole i Norge #

Kontakt skolen før reisen for å klarlegge hvilke konsekvenser utenlandsoppholdet vil få for barnets videre skolegang. Barnet kan i utgangspunktet ikke innvilges lengre permisjon fra skolen enn 14 dager.Vanlig praksis er da å melde barnet ut fra skolen og melde avkommet inn igjen etter endt utenlandsopphold.

Utmelding fra privatskole #

Har dere barn på privatskole kan det søkes om utvidet permisjon fra rektor, men vær innstilt på avslag og tap av skoleplassen. Da må det søkes om skoleplass på nytt i god tid før retur.

Relevante lenker #

0 Attachments
18146 Views
Average (0 Votes)